MDS kwetsbaarheden gemitigeerd in Intel CPU`s (RIDL en Fallout)

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : MDS kwetsbaarheden gemitigeerd in Intel CPU`s (RIDL
         en Fallout)
Advisory ID   : NCSC-2019-0380
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2019-11091
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190515
Toepassing   : Intel Celeron, Core, Xeon en andere Intel procesoren
         Lenovo systemen
         Dell systemen
         HP systemen
Versie(s)    :
Platform(s)   : AIX
         FreeBSD
         Linux
         Microsoft Windows
         NetBSD
         OpenBSD
         VMware ESX

Beschrijving
  Intel heeft updates uitgebracht om kwetsbaarheden in Intel
  processoren te mitigeren. De kwetsbaarheden worden door Intel
  aangeduid als Microarchitectural Data Sampling (MDS) kwetsbaarheden.
  Security-onderzoekers hebben Proof-of-Concept code met Intel gedeeld
  van twee aanvalstechnieken genaamd RIDL en Fallout.

  RIDL en Fallout zijn geavanceerde technieken om gegevens te
  verkrijgen die niet voor de gebruiker beschikbaar zouden moeten
  zijn. Bijvoorbeeld gegevens uit een proces dat onder
  administrator-rechten draait, of kernel-data. De technieken maken
  het ook mogelijk om vanuit een virtueel systeem data van het
  host-systeem te verkrijgen.

  Om RIDL en Fallout toe te passen is geavanceerde kennis en
  vaardigheden noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op:

  https://www.mdsattacks.com

Mogelijke oplossingen
  Mitigatie bestaat uit meerdere stappen:

  1. Het installeren van nieuwe CPU microcode. Deze microcode wordt
  met het starten van het systeem geladen.

  2. Het installeren van een besturingssysteembeveiligingsupdate die
  deze nieuwe microcode gebruikt. Zonder nieuwe microcode hebben deze
  updates geen effect.

  3. Voor gevirtualiseerde omgevingen kan het nodig zijn om een update
  te installeren voor de host-omgeving.

  4. Browserleveranciers hebben voor de Spectre en Meltdown
  kwetsbaarheden mitigerende updates uitgebracht. Deze hebben ook een
  mitigerend effect op RIDL en Fallout. Zorg er dus voor dat u recente
  browsers draait.

  Het is niet bekend wat de performance-impact van de mitigatie is. De
  impact is in ieder geval afhankelijk van de soort code die wordt
  gedraaid. Hierom is het aan te raden het systeem te monitoren op
  performance in relatie met zijn eigenlijke taak, voor en na het
  toepassen van de mitigatie.

  Tenzij anders aangegeven betreffen de volgende advisories de
  verzameling kwetsbaarheden aangeduid met de volgende kenmerken:
  CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130 en CVE-2019-11091.

  Intel heeft informatie over de betreffende kwetsbaarheden
  beschikbaar gemaakt op:

  https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology
   /mds.html
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00233.html
  https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents
   /corporate-information
   /SA00233-microcode-update-guidance_05132019.pdf

  -= AIX =-
  AIX heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheXX te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026912

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van linux beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4444

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-19:07.mds.asc

  -= Lenovo =-
  Lenovo heeft voor diverse systemen BIOS updates met nieuwe microcode
  beschikbaar gemaakt. In de changelog voor uw BIOS update kunt u
  terugvinden of CVE-2018-12126, CVE-2018-12127 en CVE-2018-12130
  worden gemitigeerd. Informatie over het installeren van bios updates
  op Lenovo systemen kunt u alvast naslaan op:

  https://support.lenovo.com/nl/nl/solutions/HT500008

  -= Linux =-
  Linux gebruikers kunnen de utility iucode-tool gebruiken. Hiervoor
  moet iucode-tool geïnstalleerd worden en de laatste microcode van de
  site van Intel gedownload. Uw distributie heeft vermoedelijk de
  mogelijkheid om de update altijd automatisch uit te voeren vanuit de
  initial ramdisk tijdens het opstarten.

  https://gitlab.com/iucode-tool/iucode-tool/wikis/home
  https://downloadcenter.intel.com/download/28087
   /Linux-Processor-Microcode-Data-File

  -= Microsoft Windows =-
  Microsoft heeft Windows updates uitgebracht die, mits er microcode
  updates geinstalleerd zijn de kwetsbaarheden helpen mitigeren.
  Gebruikers van Windows 10 kunnen een losse update gebruiken om bij
  het opstarten de nieuwste CPU microcode te laden. Andere windows
  gebruikers zullen een BIOS update van hun hardware leverancier nodig
  hebben.

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /ADV190013

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Kernel voor Oracle Linux 6
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-1169.html

  Libvirt voor Oracle Linux 6
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-1180.html

  Qemu-kvm voor Oracle Linux 6
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-1181.html

  Qemu-kvm voor Oracle Linux 7
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4630.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Kernel voor RHEL 6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1169

  Libvirt voor RHEL 6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1180

  Qemu-kvm voor RHEL 6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1181

  Kernel voor RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1168

  Libvirt voor RHEL 7
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1177

  Qemu-kvm voor RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1178

  Virtualization voor RHEL 7
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1179

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  Qemu voor SUSE 12-SP3:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-May/011503.html

  Qemu voor SUSE 12-SP4 voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130, CVE-2018-20815,
  CVE-2019-11091, CVE-2019-3812, CVE-2019-8934 en CVE-2019-9824:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-May/011495.html

  ucode-intel voor SUSE 11 en 12
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-May/011501.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina's:

  Intel-microcode:
  https://usn.ubuntu.com/3977-1/

  Linux:
  https://usn.ubuntu.com/3980-1/

  Linux voor Ubuntu 19.04:
  https://usn.ubuntu.com/3979-1/

  Qemu:
  https://usn.ubuntu.com/3978-1/

  -= VMware =-
  VMware heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0008.html

Hyperlinks
  https://mdsattacks.com/
  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/14
   /vu-ontdekt-megalek-in-intel-chips-a3960207
  https://zombieloadattack.com/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNwoD3+MTEyIH2VcAQoUewv+OXXQa57wapi0W54vWxHZra6OitjGkMjl
eyrMQy9p3nLiZptofrVivHjEccjCZsBIPqpuYD/LexqxbkhKqMa557Rl8XPzsZ09
sKaE8Yqe/KncWx9erl6+UobmUfoxS15e2qSfUMbEDAsA54iiyisFRvjFvZPwY4fs
eApFtP0daIy9L4MwG0dNGXGwN3ctH2a6LnfmqTc7cDHBo98O8o2d2RhmoIe4woDh
aryKX4w/c2pd6aOEwztk+8YExR/SkkAT/FftLdQ6gYNILKuhMUQwaQ9MEmlxPPDH
IVZa0l0YP6iQvk2fSa2Wxrxv2XKj3KjftyTe4qGKTDL6NxC8rEj8A5LjoK9l6gyV
PxfCcGMpy9XoRrlFJYwZP5aFYGCpxnU1tmtRFjNvt41J9FbjfmERejOpYn+wtamx
//jfEdBWOL5P6uxwW5a/dwPVJFgASB734qYmmQkTucW/C+DmOJBX2GWGSTcDIdrs
CXYr7EnVXQ2Hbp9tkOShdx/MR36CoZah
=7YVl
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig