Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2019-0381
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0707, CVE-2019-0708, CVE-2019-0725,
         CVE-2019-0727, CVE-2019-0733, CVE-2019-0734,
         CVE-2019-0758, CVE-2019-0863, CVE-2019-0881,
         CVE-2019-0882, CVE-2019-0885, CVE-2019-0886,
         CVE-2019-0889, CVE-2019-0890, CVE-2019-0891,
         CVE-2019-0892, CVE-2019-0893, CVE-2019-0894,
         CVE-2019-0895, CVE-2019-0896, CVE-2019-0897,
         CVE-2019-0898, CVE-2019-0899, CVE-2019-0900,
         CVE-2019-0901, CVE-2019-0902, CVE-2019-0903,
         CVE-2019-0931, CVE-2019-0936, CVE-2019-0942,
         CVE-2019-0961
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden in de basiscomponenten van
  Microsoft Windows verholpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, het
  verkrijgen van verhoogde rechten of er kunnen gevoelige gegevens
  worden verkregen.

  De kwetsbaarheid met de hoogste CVSS-score is de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-0708. Deze kwetsbaarheid stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in het netwerk in staat
  om willekeurige code uit te voeren met volledige rechten. De
  kwaadwillende dient hiervoor malafide RDP-verzoeken te versturen
  naar een kwetsbaar systeem.

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0863 bestaat
  exploit-code.

  Microsoft Windows:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0863 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0886 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0942 | 4,40 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0733 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-0885 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0931 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0936 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Diagnostic Hub:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0727 | 6,70 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows DHCP Server:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0725 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0882 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0892 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0903 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0961 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0758 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft JET Database Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0893 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0894 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0895 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0896 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0897 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0898 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0899 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0900 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0901 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0902 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0889 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0890 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0891 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Servicing Stack Updates:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | ADV990001   | onb. | Defense in Depth          |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0881 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows RDP:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0708 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Kerberos:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0734 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows NDIS:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0707 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNsZS3+MTEyIH2VcAQpWlAv/dSL5lXaHks3SRBgk4/D7pCMqW9mNkT6O
7M69WLERqvzGYAneqoEGs67r8qVgTFZvo3+D1SUWh7x6VT/PR4JQ6b2Eil0n418c
b9N6s8Dh/dIyqgiS3Tv8L6WXgUA7WvaINFESMEpJy9Dh9G1tGy45zeGYYKx9RyOv
Z49T2jaGVTaSacWMcCVxTL9g+rXZxkU4JW0/hJ9HybU8Pek5LImkPD/40Xs/9TH+
hG79Uc8PdCFHloVNqVbPsFPp7fGR3z9MYEdGNUcRwXlScJ09oQnKqkPEcIGr2AtS
GoRl6buBAfGHGFLYmMiQ/bF+z1qWG3DcPoiZtjeaoBA2dd2OyqegPOF8lmwyQb6Z
d0f5BFso4a1qx2SVhqvRFM9xjbPZHir6qzrJ9lNiUHm0HA82fGYSK7zjvjd1o4VD
rFbW78zUdV6J0xWRNDt6V3TfkxyvZ7w+ROF7yYmwx5r58hYpV4FvqB319VLRTRWF
O87bcsYoLBmyRuu3OHP3nPtKl6hAWkCo
=RTS2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig