Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
Advisory ID   : NCSC-2019-0383
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0727, CVE-2019-0820, CVE-2019-0864,
         CVE-2019-0872, CVE-2019-0911, CVE-2019-0912,
         CVE-2019-0913, CVE-2019-0914, CVE-2019-0915,
         CVE-2019-0916, CVE-2019-0917, CVE-2019-0922,
         CVE-2019-0924, CVE-2019-0925, CVE-2019-0927,
         CVE-2019-0933, CVE-2019-0937, CVE-2019-0971,
         CVE-2019-0976, CVE-2019-0979, CVE-2019-0980,
         CVE-2019-0981, CVE-2019-0982, CVE-2019-1000
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   : Microsoft .NET Core
         Microsoft .NET Framework
         Microsoft ASP.NET
         Microsoft Azure
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden in diverse componenten. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een
  gebruiker, voor het verkrijgen van verhoogde rechten en voor het
  omzeilen van beveiligingsmaatregelen. Ook is het mogelijk dat een
  kwaadwillende
  kwetsbaarheden misbruikt die een Denial-of-Service kan veroorzaken.

  Windows Diagnostic Hub:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0727 | 6,70 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Azure:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1000 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  NuGet:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0976 | onb. | Omzeilen van beveiligingsmaatregelen|
  |---------------|------|-------------------------------------|

  .NET Framework:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0820 | onb. | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0864 | onb. | Denial-of-Service          |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0911 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0912 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0913 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0914 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0915 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0916 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0917 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0922 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0924 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0925 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0927 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0933 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0937 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Team Foundation Server:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0971 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0872 | onb. | Spoofing              |
  | CVE-2019-0979 | onb. | Spoofing              |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  .NET Core:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0980 | onb. | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0981 | onb. | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0982 | onb. | Denial-of-Service          |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNsZaX+MTEyIH2VcAQpk1Qv/Q/luVomKb9VdG21h59ehB03O4ebERyzY
iSMtWOLxJKNPbpxCjpmuw8SY9B6IGO4VDFmjTWjPB2duph+AQP1FFBytZIn0yFwq
H8t0YD1mLxexkaaEbm8dhSSpHzVQmjfPO/br7lBX0MusaZpNKT11XOHoiYjHr2K6
jUalcqRnwb9NE/DuQushRMper/IcX/btPLw+e7/tTtqw6eh/RnvQA66AjuMTGmak
nhJt97FszOxrLOo9fp/uadPXPgGnrtxf+WnIPWoaPf8aOfG5AL203F4KLV3nZ9kb
VNKRkGhVmZaDocy7U+ZXXy1EMRYjJfl2TpIjsoiJcr+YpqbOiW7EM5LLilSX1kMZ
yrCE7T+/S0j3FVtoxsPH/DIyssOSNsYUjY+7KWNen2PvDG7WLta6pYgng02jxqPW
3ZRdWth9vE4Rv8MOzdA5NBBU5edjak1BLQ14Qt6rmrUeS6UphhZParOGk/LcQspt
VDXPoXqkoKV5tEU6Zq7Rx8JPMAzwwm7L
=Li8n
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig