Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0384
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0819
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   : Microsoft SQL Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Microsoft SQL Server Analysis
  Services. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  toegang te verkrijgen tot mogelijk gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid kan worden verholpen. We raden u aan om deze updates
  te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNsZdX+MTEyIH2VcAQpv0Qv/euBTNWYF0nDy8hj8+L3jiIOiTFRunYlt
JXtwJnur1RFZRsqRdLTB+KXKdmt3dfrVxxsPtqwW4KJjlY9tcWTx8Ii0XoaqDghU
KifOxCKN67w32OUSrpdH6xt7v0vQUAcc7SpWHz0bp5LO0RhRgatJ52wVA9gnO8Bw
DZI8XkZzNNtaQ9jA8+4AvxES+4PpHtYuFjxz6bN+MANv87+TnbHszjdIlkVVNhKj
6YoVGBRp5Wg7NR4yB5SFPV7oNwRC0FFTgW7+SQZZE6xwMbbp5EYlWwZX+6ebcJFg
gJR2F0qZEezOZALO7BwYF+GdlLT/dg5KkWOGj9q1/3vaG4LCF73owuuxwWoVj6+D
FdrTMNZjo/rdr8C81+AhF29WT/wv1aufv2Sm9tGKDVJ3WUlYrr0+6tNzy8xT6uae
3XG8edIYdRGKK3C3/oHbyqUH3mG1OjKns4LCJ1bMQKToKDM4eqgTfXhyh1ovfj6z
WjWr7tV2tzA/vdBrhNPAx9vvMcL8DXXt
=QCYa
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig