Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2019-0385
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0932, CVE-2019-0945, CVE-2019-0946,
         CVE-2019-0947, CVE-2019-0949, CVE-2019-0950,
         CVE-2019-0951, CVE-2019-0952, CVE-2019-0953,
         CVE-2019-0956, CVE-2019-0957, CVE-2019-0958,
         CVE-2019-0963
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Sharepoint
         Microsoft Skype for Android
Versie(s)    :
Platform(s)   : Google Android Operating System
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office,
  Microsoft Sharepoint en Skype voor Android. Deze kwetsbaarheden
  kunnen mogelijk leiden tot het uitvoeren van willekeurige code, het
  verkrijgen van verhoogde rechten of het toegang krijgen tot mogelijk
  gevoelige gegevens. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de
  kwaadwillende de gebruiker te verleiden om een malafide bestand te
  openen.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Office:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0945 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0946 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0947 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0953 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0956 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0957 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0958 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0963 | onb. | Spoofing              |
  | CVE-2019-0949 | onb. | Spoofing              |
  | CVE-2019-0950 | onb. | Spoofing              |
  | CVE-2019-0951 | onb. | Spoofing              |
  | CVE-2019-0952 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Skype for Android:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0932 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNsZgn+MTEyIH2VcAQrlmAv+Kym/DIOV9fQqmm2yJRTnaPozDbhwbbad
fZgmr4qyoupLQEbEV7XC+jBEDq2n+FeFq2O26/yeHPcOth9v/T6+ZJmAB2jSR6F3
bL5RkzIwSqkOFTsYLgn7GgYmbOv/r9rRmkY51s5Oiv8mGsY53IODFhlR8b6FIrXJ
y7ZH9MrRW94kDHaoSHASjq0eaNnuapdJW1wk2nVb9lyuZwJiuuB+jxwMQr5fNPFG
LR43wKecQd8JEZb4HNyi/HDGr/gHzCMFgam6qS5j4OrJdl9yK/iv0Y6rkFduuJLd
O9iAkMsXk+k8weCtTRUFwjELhdfVSf96BMBQmteV8soFX6N8QPi3McTl3q3QJYSy
5881BCtCF1cykqldIRrsX8xtt9Zt+uG9mCtAygiiPwOHQMpHDFri4bQcF6NbWDuB
h4T6dVd9EZr3ZgJLmvLAkDz37ALqd/rM2d/eRSO95gOaCrx0D/Ja2TrslsrDY6yv
u7SCRex9jO3JnCVc6cNj8YeRyuanJ5xO
=2/b7
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig