Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2019-0386
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0884, CVE-2019-0911, CVE-2019-0912,
         CVE-2019-0913, CVE-2019-0914, CVE-2019-0915,
         CVE-2019-0916, CVE-2019-0917, CVE-2019-0918,
         CVE-2019-0921, CVE-2019-0922, CVE-2019-0923,
         CVE-2019-0924, CVE-2019-0925, CVE-2019-0926,
         CVE-2019-0927, CVE-2019-0929, CVE-2019-0930,
         CVE-2019-0933, CVE-2019-0937, CVE-2019-0938,
         CVE-2019-0940, CVE-2019-0995
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190514
Toepassing   : Microsoft Edge
         Microsoft Internet Explorer
         Microsoft Scripting Engine
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Microsoft
  browsers en de Microsoft Scripting Engine. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om toegang tot
  gevoelige gegevens te verkrijgen, om verhoogde rechten te verkrijgen
  op het kwetsbare systeem of om willekeurige code uit te voeren onder
  de rechten van een gebruiker.

  In de Microsoft Scripting Engine zijn meerdere kwetsbaarheden
  verholpen waarmee een kwaadwillende mogelijk willekeurige code kan
  uitvoeren onder de rechten van de gebruiker.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Browsers:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0940 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0884 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0911 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0912 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0913 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0914 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0915 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0916 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0917 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0918 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0922 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0923 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0924 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0925 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0927 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0933 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0937 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Internet Explorer:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0921 | 2,40 | Spoofing              |
  | CVE-2019-0929 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0930 | 2,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0995 | 7,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Edge:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0926 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0938 | 4,20 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNsZj3+MTEyIH2VcAQpd2Av/XRgxVDQK9akFIIdAon3fRtKczUhBH4sO
LlHGtuWNFXmTtEVIcjqb8AL/odyrcPhXv4QHEoe6mKQkmfaf5uAclwgMIcbbmppe
PYewnxwMSsP4gRwSXahSnb+7oV75gble+ayB7zbPoHul/kkNJwUQgfqwGSDbD24G
4KMJ8501azha7ijPyvCow/bKi1CowzZet/spcPTWIK5oCQxXf8SuRnUoeCkaLGy6
2OlPe3jdQovegwCYOMcQFqu6aWfa3DAyk7abs1plnBVEhwd41wIDoTjpQ4uKDmj+
H7Un8vAPQ4R7hW+Gl8ERhFG1ENw1NCQ4Qivsp0tlPhPNEO1RYxMy8NPiv9XL4qll
SUr3s7xv77UTjmRYNuudLMhtEp9HHsvwfYu9DqT8HiySUVPMTMPYRe63Gy+90Ckv
47hwoIAbrSG34jW848CY/WrnxUCxOf89MpgeBgNFVUiaesMS9MrTw2HSZBaFxsa7
4sjixMa+2D/B1xaztUeVTXtG03lnmFiM
=NxBk
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig