Kwetsbaarheid verholpen in VMware Workstation

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in VMware Workstation
Advisory ID   : NCSC-2019-0387
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5526
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190515
Toepassing   : VMware Workstation
Versie(s)    : < 15.1.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  VMware heeft een kwetsbaarheid verholpen in Workstation voor
  Windows. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat
  administrator-rechten te verkrijgen op de Windows-host.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0007.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNwaJ3+MTEyIH2VcAQprwAv/d1I+nnmrvX6xSkJE1ozo9uIZ8APww7E+
N/g2Ki22hRZEsUIotv7mTMtqcMMhogZWW34OrPg1hwlL58A+HJ8MDt0nEOTw7XjE
dzHKU7/tSXtdyxg84U/zf/t/XpGdz2PA4sqKdTIo+2Q/1khMv9rcPRUogFiAM22g
pYwF/agbHqmQAQ6vJuw166jsuHJfrgXZsiQ5tzFmLSNu4F1BPYTgjC5isq2lBFrD
DHOi9Z4Q+rLfqhjx3Sat4DeBeniTKwR54iT7Qm/vR+NUnlQz44oVAkANE6NXYPI4
jJ9nbybIn968nlYCUeAoR8/bnsPOxTGSv98s7Bk69NvLveh+Eg0KIDoKKsynFgFX
XY9oNd/Q99h0IIoq+aJLDatFAiUSabFicyzj1mhQZFhL+wcouN0WLpCzKSNRc+H2
0XGPogN/Y6G30Yhuag0+WrGA++qWG4zWVWPnlcMsMZ2CE74KztZBpqOWORZaKcfW
tHuOec4hNqXk0aMjyj1UsF5xJ2n7epaJ
=8N2D
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig