Kwetsbaarheid verholpen in Samba

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Samba
Advisory ID   : NCSC-2019-0388
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16860
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190515
Toepassing   : Samba Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Samba hebben een kwetsbaarheid verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat verhoogde
  gebruikersrechten te verkrijgen. De kwetsbaarheid ontstaat doordat
  Samba op een incorrecte wijze S4U2Self-packets afhandelt.

Mogelijke oplossingen
  Samba heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.samba.org/samba/security/CVE-2018-16860.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Samba beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4443

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3976-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNwaO3+MTEyIH2VcAQovfwv+KiMpRnyUn4Qh5mKMvbollh8wuNcS4K61
w9wNeaNG2snkf0XtH1pQoiWa79wcGnHknAlz236jXPBNmmP+I6ARZb7pUHGLAz4f
bxkB1YS1SjCLvAWtTCTAojmXGe7QJKz5kXqHymN/CcDH2dDZDL/z4JkO+2jJtWI2
yEavVpnniyVbRURAem3tRByMF5g010vi6pRK263uMvUuwzBtnsRDp+2H9cZHPDHH
dwPTjWYkdEyVHkzdR8gQ5Zhw2+H1fnpoAeJUG6XoIH+LH8VtRcQIm3abNa2Tez6e
xseds2yWdLdB9IUbdLcYoCJYLyAm/MR26KDNWe79A14c23sOpxBw7qqK+TBeAPBW
Zsn5ClcNjRIh1+2HInXMCHxSatq6AaT1TKmpcZUC211hrXbbdpdwCOcFYXE4C9Pg
//vraQjmrxKOfbvw4SFkHRHMUt6TlS9EVuhY4lu47zm/kDtiK8yqZr2WYRS1LpUe
bqHPiO6TCfube2KYixPcX9Y7gLY4QCnd
=bmQ+
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig