Kwetsbaarheid verholpen in Samba

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Samba
Advisory ID   : NCSC-2019-0388
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16860
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190516
Toepassing   : Samba Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Fedora

Update
  Fedora Project heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Fedora 30. Voor meer informatie, zie "Mogelijke
  oplossingen".

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Samba hebben een kwetsbaarheid verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat verhoogde
  gebruikersrechten te verkrijgen. De kwetsbaarheid ontstaat doordat
  Samba op een incorrecte wijze S4U2Self-packets afhandelt.

Mogelijke oplossingen
  Samba heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.samba.org/samba/security/CVE-2018-16860.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Samba beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4443

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1709680

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3976-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN1zEn+MTEyIH2VcAQou9AwAliYLcwPJYN8bmYe6C4dFLsN+OKyGM1r6
P2h6E9tX8SSthyATc6Wd33GE+Y036cUoTDgwW+S26K25XkJpcxBpoGzW7/sPo/WA
YOHpNAHzwSczvlMih27t9rIujWLJvzYpZLiqd+AhHmgtbG3G1+MolKYLkiUa60hz
kgLF0Kwqbj+ohQT4gqHtOCcafAPaAXVel+ZgVyzzrYYeoYgo0tPvD7Q/1EdEw0Oi
KjmoXVftxdZ0gi+DcINPvBOYV6DGugzSM2+NUdp+861vPz2cjZRaD8GGN5WudgdJ
SO4LZAop4X23cCE3dR9WDmGO1TEJJhtZZhhg5gowhvoIy5PNz15OlMowQpQNlDTY
9o1dS6JJtUU6aZ9riOFPpNyyxj2pgaKPg3P8fH5ihh78E2DgLJtlGxwk/GHfVj9L
qP/MjBtsELlM+nwVyOZxXrpsGV85ip3Y6CrjQGh/NUPfTLI+9aYPSonZuTPp8gC9
AxOtgSga48UAnMvb2C8KOOPEap0my7nl
=dE5q
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig