Kwetsbaarheid verholpen in Flash Player

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Flash Player
Advisory ID   : NCSC-2019-0389
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7837
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190515
Toepassing   : Adobe Flash Player
Versie(s)    : < 32.0.0.192
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Flash Player. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat willekeurige code uit
  te voeren onder rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player
   /apsb19-26.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNwaSX+MTEyIH2VcAQpYtAwAmK68QLp8eIxhQFTdWV56K/IAVbjV4TNM
hXl14LSA+oHTOREAZUeX5x3lWcPAm8HSDfhNkgAImN9gR2Kmcu5O5b65WVDS2mjh
VIA7u13RW/hW85ZYnsOLij3xvjuYBXl4U5VRYXN7LDgPSgoygmfxUaCSRptKL3M7
fMJgdw7TUDqRc8Wm2JNcWBEZE0SnVJ/iFOT7rx43nMv+nU9RMmXuGQaGQh6I/8T3
vsujBY72VZPr/ahzHmHQCekmCd044xqB7xFMRTN1lRuz4ydAKoF4u1nHeijj8hdt
7irA4hiLfOcbyHb7izWqc1kduJVyKjc6eZec7nuxrml3Oeca3IgLrrtcDTgntXPb
a4/POoTu1QxW+xcd2cfiMUfGsV6RPAl51REsMCcVPMnIvbLpmEcisIqekCVd6d62
RL/tJaIAxCYyaibylPupizb0647gAeD1V/6N7p3t18Ei9hEoxHg3D2oJGdUtkLUp
xP0iJsA5cRsK2yztl99/60zR1R8LG3KZ
=N6tj
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig