Kwetsbaarheid verholpen in Flash Player

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Flash Player
Advisory ID   : NCSC-2019-0389
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7837
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190516
Toepassing   : Adobe Flash Player
Versie(s)    : < 32.0.0.192
Platform(s)   : Red Hat

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Flash Player. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat willekeurige code uit
  te voeren onder rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player
   /apsb19-26.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1234

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN1p+H+MTEyIH2VcAQoLygv/dxKAh3XY9OKDan9OqHn8zlmXPqFiftNm
SFek6ZWnYHYdCEv9eVUdYJeOIT3S+usP4MBRjur/j+drqQcjNtIuyFXv1ummhePK
1nHGDaGbZ7jQg1AFIUra6BNYQKwubZGbEblkIlgWegn6387//PujRTv9HykZC8s/
G4RiVCfL4i54prQEQAK3ChHKiQZYdQcnjFCa302rx4t60W4mfBIGueKAze+gTbnz
2XI9joeSx/rMPb+TSoy4GatV+TamTgJ3rSGrRvOSlA9yAePF07quYHlTtFDXn3OG
wnG6AGC4q4qVef9gMfj2SUBeTibsi1XIu9Su7mOGdNXP+b1WFj0gOEi+ZLodwl6r
3YeKVVo4kgZTDOQ3itF8ymUqJ6wnAHvsIeH6pDTEg1yP8YKY1tOswem1ney7sq9o
jXf1qHSrS8cu9ZFJvbyiKBSJLEhUWN05s2MGjwIcu/0GNXhZtIDditTQ767w/qiE
EDJG1u/r5Lc9QESlhdp4V5xT+mEPdSGi
=dO3P
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig