Kwetsbaarheden verholpen in Acrobat en Acrobat Reader

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Acrobat en Acrobat Reader
Advisory ID   : NCSC-2019-0390
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7140, CVE-2019-7141, CVE-2019-7142,
         CVE-2019-7143, CVE-2019-7144, CVE-2019-7145,
         CVE-2019-7758, CVE-2019-7759, CVE-2019-7760,
         CVE-2019-7761, CVE-2019-7762, CVE-2019-7763,
         CVE-2019-7764, CVE-2019-7765, CVE-2019-7766,
         CVE-2019-7767, CVE-2019-7768, CVE-2019-7769,
         CVE-2019-7770, CVE-2019-7771, CVE-2019-7772,
         CVE-2019-7773, CVE-2019-7774, CVE-2019-7775,
         CVE-2019-7776, CVE-2019-7777, CVE-2019-7778,
         CVE-2019-7779, CVE-2019-7780, CVE-2019-7781,
         CVE-2019-7782, CVE-2019-7783, CVE-2019-7784,
         CVE-2019-7785, CVE-2019-7786, CVE-2019-7787,
         CVE-2019-7788, CVE-2019-7789, CVE-2019-7790,
         CVE-2019-7791, CVE-2019-7792, CVE-2019-7793,
         CVE-2019-7794, CVE-2019-7795, CVE-2019-7796,
         CVE-2019-7797, CVE-2019-7798, CVE-2019-7799,
         CVE-2019-7800, CVE-2019-7801, CVE-2019-7802,
         CVE-2019-7803, CVE-2019-7804, CVE-2019-7805,
         CVE-2019-7806, CVE-2019-7807, CVE-2019-7808,
         CVE-2019-7809, CVE-2019-7810, CVE-2019-7811,
         CVE-2019-7812, CVE-2019-7813, CVE-2019-7814,
         CVE-2019-7817, CVE-2019-7818, CVE-2019-7819,
         CVE-2019-7820, CVE-2019-7821, CVE-2019-7822,
         CVE-2019-7823, CVE-2019-7824, CVE-2019-7825,
         CVE-2019-7826, CVE-2019-7827, CVE-2019-7828,
         CVE-2019-7829, CVE-2019-7830, CVE-2019-7831,
         CVE-2019-7832, CVE-2019-7833, CVE-2019-7834,
         CVE-2019-7835, CVE-2019-7836, CVE-2019-7841
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190515
Toepassing   : Adobe Acrobat
         Adobe Acrobat Reader
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Acrobat en Acrobat Reader.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat toegang tot
  systeemgegevens te verkrijgen en om willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-18.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXNw2RH+MTEyIH2VcAQos7wv/YMfcGowN36vb/7cNADpmawJ4bogMjSYC
L2g2uHjNO6Llhfdg5m4V+o6Tu2gJ4evAEg/iBetdMeVJ2jknw2B/wg+hqCTMM3Ju
Nxj+jX21wABm1yz7XXkkzaZWJadrUBpIh+nwHkyb2HMet398/WOxUWMFKl+OsOgy
2j/OkXjg6+5oVHSBzXnhR1KWbn2oZzshg0NemjHLdJxI2PojPc2mq6akxEI50DaF
hFw8NEQk4uKI8VNYs4XtfMcAMuzRTbtcO81+Gz9oPXBGOFdywuIUli/7MUxQPTXA
WhbuT1EHtLLAmeiujPIdG3fK5ViJICJ9D+6ObRDKmRiflb7lH12s/HUWQc/ReFfg
yAVOrU6lbx1NuIm7FgfIw7rkaJA1fD2/peBvY8f5K/cpoPHH+GJjNEBarqtzNXPm
8vDbygr60FBQF85e7A/I2SYLSle32IFuaEJxqKuM8ycyhbU+jNCTb47StRcrHDoo
Q9Qpbwf1m1qzvC0jfGIaoXiBpjrO/pBE
=TV5H
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig