Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application
         Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0392
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-4279
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : IBM Rational ClearQuest
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  IBM heeft een beveiligingsadvies uitgebracht voor IBM Rational
  ClearQuest, ClearQuest CM Server component. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in WebSphere Application
  Server. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat
  willekeurige code uit te voeren onder rechten van de applicatie. Om
  de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende een reeks
  malafide serialized-objects aan het kwetsbare systeem aanbieden.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in IBM WebSphere Application Server en een
  beveiligingsadvies uitgebracht voor ClearQuest. Meer informatie kunt
  u vinden op onderstaande pagina's:

  IBM WebSphere Application Server
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10883628

  IBM Rational ClearQuest, ClearQuest CM Server component
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10886677

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEJ03+MTEyIH2VcAQplbgv9H3rhyCRba3S45pLGYe1mALUEWl6TRESH
Pws60mhJSKqJGPjK6pU4JipUt3jxedhs12LnqFbQoEc9g1OYcMUyNXKYF5tjONHr
5ODYOEZSgQnZJiVfyny21FgNZPZhqoGiNODifwYGaDPdxWJpS8JAdxUkXCBfEMi+
zQoRTAeF04mWq9c6ztkChADgSjJhxeFDKClF+7SiISWP6Nk1sfr6cClwRrD5CixZ
5okVCDDhHRgnwG74QN1sgAlwLyBYB2wwKqzuGnZyefTG3/8dXCQ5WTn81PfbZfk+
Q1sxeKlakZCTK91L9D5fc+oFf0REV9EScoYSVBvX9SfuWs5BohGHlbGUFN3MyUNO
2/FWaJDOBSvsWwXqE3LwfmClMmVayilzaAdoSRMqMdx0R24lfnpvf/icVNPeoOSo
8cDWQixVqJ7qjRqqLxbmVLVb5vmAqnY6TLwlvwlnSLpwjtmU1Y4hneDF0YVTliQz
HAiWyZwOBVFE9qHitch2ZRBvA2zViDkd
=pUt0
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig