Kwetsbaarheid verholpen in McAfee Endpoint Security

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in McAfee Endpoint Security
Advisory ID   : NCSC-2019-0393
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3586
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190516
Toepassing   : McAfee Endpoint Security
Versie(s)    : 10.5.x
         < 10.6.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  McAfee heeft een kwetsbaarheid verholpen in Endpoint Security. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om over het netwerk te
  communiceren met hosts die door McAfee Endpoint Security geblokkeerd
  zouden moeten zijn.

Mogelijke oplossingen
  McAfee heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10280

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN1pqX+MTEyIH2VcAQrweAv+OKcyi3S9Mtsu57sHqFstg7mxB04gXaof
Xag/AgJcUEa+MKBWLf9QwBJi1yZ1svzee3/7t0HzCahYbgtO9nJ9/X7uusPRQJWk
rtBtvW5zZ6kfrpC4FC5sVGcCVCnKkGJRIEq9PY0gNqeEB0VI1VAJfs4kTI17Zdfd
v/2Mc04nMiMr04sVx3tUW7ZlVg6ghydo4LQV5etMySTivIe9P3x07mI143DtX3sq
eZlNxTRN9KWVwUG7DjV39E1LjTxBvgE8MXJKIkkH2B1dhJ1vZihyYhnK0O+xEmbB
CfX3KURBJaJDzFRCWS0wV2hI1WCKDJ7cDHctt92EDdqP4/8ObqqfLdaR2ebMZwp7
AqJxzQxRwuHga5TxNVrr+msx833DNEaPX3T9/TDFDGrQ7MXHrf3/I77TcBU4s8pp
/542kqby1Be3paInLWTioJ3qalbirkZyFhx1vH52o3imcGsYI5/Kl3K2OS+Xdqzn
XRxFfxRedw33kIiFDndjYNcHq2aNyqPF
=Bqk2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig