Kwetsbaarheden verholpen in Python3

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Python3
Advisory ID   : NCSC-2019-0396
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9740, CVE-2019-9947
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190517
Toepassing   : Python
Versie(s)    : 3
Platform(s)   : Project Fedora

Beschrijving
  Fedora brengt updates uit om kwetsbaarheden te verhelpen. De update
  om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-9636 te verhelpen
  veroorzaakt twee nieuwe kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9740 en
  CVE-2019-9947. De laatst genoemde twee kwetsbaarheden kunnen
  misbruikt worden middels CRLF-injectie. CRLF-injecties kunnen leiden
  tot een Denial-of-Service-aanval of tot het lekken van gegevens.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /JXASHCDD4PQFKTMKQN4YOP5ZH366ABN4/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN69pH+MTEyIH2VcAQrmiwv/ee1/mlcxDtCkB9c1xgk2TkRtEf9LU6W6
R3+2AS5TL32xQt4vUApPOsbHMXoRire2KvLjNB9uqt/ew9BcVx3WxbV0vmyweW5y
7g1gjrk5oBkVnkivGv5otfg4NTpl8MgGkaF/iSJ5XGpMghA1g4EujDJggoZY0Xar
ZIOQ+/FurahWx2m4eCvhgywiFc41JM9n/tiTSjxJQlaNvxdEvcEQiiUn/lOZXXKl
D/yTMnd2X58U9iDKAxckH72e693ouP+ynpipREgjyR8EOXn0A/zlt0J96AyJad+J
30xHfCcODKg3DaOYHsfjKtx3zuiIpbqRDN2DK1NiPGbgLB15ubQFG+uh+MLRdtBf
zjIBPDMxfiB0y3psXli0efBznpq8/2CqcA83XeCM6l5s3HAcZAdvqHTG/S2tDkx+
KtkC9fPyYg8/MRI0/Ef0irT78jMQaLSv2N7wtyOKof/ujajw2xlgulGi6SezEx0c
Fp2u9b2cNoSCMlZpiE7jMBsJ9wzKYonP
=E+B1
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig