Kwetsbaarheden verholpen in SUSE

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SUSE
Advisory ID   : NCSC-2019-0397
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6954, CVE-2019-3842, CVE-2019-6454
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190517
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  SUSE heeft kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een
  geauthenticeerde kwaadwillende in de gelegenheid een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen, een Denial-of-Service te
  veroorzaken en verhoogde rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12-SP3 en SUSE 12-SP4. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-May/011513.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN69s3+MTEyIH2VcAQqOfgv/Q/4pIu492OdST8gZxsN8GKPEpRC/2GJq
QWBim1rDDnDdFgndUhm2cPI4206n7NfJs1iDIBLp75RENgW3ASKHj2xqmpovOd2s
UYwSZ09wSvfa8WNqMCNW+p9/X21skNkoa4UFYP93nO8KrKhBENnGMNRQCjYrTLPc
VjIAF+OrOgQiTy3A1RNZwY3L7g84dkGj8buLU8QCNzSHfexuwL3LmlPu11FNjsjS
23l4YuK5TrPfDYl4zN71kQl7DxBNEdR3PnLhyBPCGtFfNZEbvHlXFm10fMC60oki
WIs9oPbT4AUFrZP8sjEowzBE62Bsjr18iiyYnkWptrEoUAlxhwZBbUgXTmO8XJ4R
z/ULr+rsYsjdD8yomEE31JCKJu1KYJ6o2l0/0g1JM4gO3RGoSWIk+bgHG/pvD+bk
iBeGKH7p7lgINBQGAIqPfZR/zGe8ASEwaH012wbhZkAy0VT3XVbVNrK89k+ixcMc
isO6WgMryBt7S88ZP2k6s81iyqVJ1Nj7
=jCAG
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig