Kwetsbaarheden verholpen in FreeBSD Wi-Fi

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in FreeBSD Wi-Fi
Advisory ID   : NCSC-2019-0398
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9494, CVE-2019-9495, CVE-2019-9496,
         CVE-2019-9497, CVE-2019-9498, CVE-2019-9499,
         CVE-2019-11555
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190517
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : FreeBSD

Beschrijving
  FreeBSD heeft kwetsbaarheden verholpen in de WPA2 implementatie voor
  Access-Points en Wi-Fi-clients. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken, systeemgegevens te verkrijgen en een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen. Bij een geslaagde aanval
  verkrijgt de kwaadwillende toegang tot het netwerk zonder de
  noodzaak iets van een wachtwoord of gebruikersnaam te weten.

Mogelijke oplossingen
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in hostapd en wpa_supplicant. Meer informatie over deze
  updates vindt u op:

  https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-19:03.wpa.asc

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN69vn+MTEyIH2VcAQraFQwAlX6W0hskKyCB3DBywXq3c0fnVkrNaPWY
xhfpZzzeRbgLXWtBlwfGIpWerxboB/IvSVlyuj8NvyNMm4byrr0Ka7KjdQXfF/eJ
2FYDiCwupWbIEjGGheAMrZm0eWIGkwBs+UbZB6S3/b/EgPzwe8g0f/hYeDWLl5VN
qgy7XQ4mSNPxb3yT3Ai4D9MCo0Qh4YLtg+3Sjf21/CF6IFD0hOp3e6S8O7Us3WWP
ywTixL8zKLPfJIj8PLBWqHLrrOSa/Qv6ek6+29cXeQIDDr0bqaLbb8Rc8s9dNYcE
Wj1WvOLXY3uwYfxLR6ko+b4lLqQfpr5p9fdz37yEQ11DwZh6fR7P+k1k3F4PN6gy
jLKvc+zNyDSAv+ef0BUprWbEkxZoT2crcq1qefT+u6PodgwiL/th84QFlA8YeQY3
WqSKaEjOBsJVp9ulgGTFIg7FIEwXF5z239L/LylsFHNC3k8eISNGpdEQuwn2UNh9
kXKkXDCSmTJT2hClEs2c2uhhxpXXodb3
=13Qs
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig