Kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0399
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2012-3412, CVE-2012-3430, CVE-2013-0160,
         CVE-2013-0216, CVE-2013-0231, CVE-2013-1979,
         CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2019-9213, CVE-2019-11091
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190517
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  SUSE heeft updates uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën
  schade:

  - Denial-of-Service (DoS)
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  - Toegang tot gevoelige gegevens
  - Toegang tot systeemgegevens
  - Verhoogde gebruikersrechten

  Dit beveiligingsadvies bevat ook de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130 en CVE-2019-11091, de
  zogenaamde MDS-kwetsbaarheden. Voor een uitgebreidere beschrijving
  van deze kwetsbaarheden verwijzen wij naar het
  NCSC-beveiligingsadvies met kenmerk NCSC-2019-0380.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11-SP4. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-May/011516.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN7Ctn+MTEyIH2VcAQpZkgwAlpR8hn66XC8r46yORLFtI0ixJaOVHeEq
OQ5ewINhzgUDfaDZy9YDxL0EE8J5QW5EC3ksbmcnIKb5sO9IUpgJqdi6zjOQlD+v
ENQ/gXHkSf+iCTiEudl9ptXEbUi9ZbOzbKjDLhMnvpYFDXlvM/K3YgQWX6JAP4Sk
eijoy1tGdFU89heN4StFXbp/VluwTNlNef6cn5cJ2xC97sw330nFWAC4Tv6k+8Zi
YeffXP2DYRa6GuMZR7idG2AzbRJ+Mv3r5n2XoU4WjOLvlBIW4aPjzgTxrI2zfvoR
v3LxVE99kkdF+1t87dTtSCUqTyGLh39CpD9EPsKUD73HrioOzN+FcUrTMSfdeP3s
aU+0tvHigGBSU5SoEpcbVRVWc9iTgZZmlnLJf4dFJZ08pOlWCuMIWjMYCXgp7t9M
T5nIBsKyQ2n2EbLLmBRA7HLXlc8kXCbeV9lWQ/su4vbDftZIgJKDKy/YSv67WKd6
J2/7d70cyu/iXoUQ5Cxhk6PYFBp5Bs2X
=jdWP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig