Kwetsbaarheden verholpen in OpenSUSE kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSUSE kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0400
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2018-16880, CVE-2019-3882, CVE-2019-9003,
         CVE-2019-9500, CVE-2019-9503, CVE-2019-11091,
         CVE-2019-11486, CVE-2019-11815, CVE-2019-11884
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190517
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE

Beschrijving
  OpenSUSE heeft kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende op afstand in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieën schade:

  - Denial-of-Service (DoS)
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  - Toegang tot gevoelige gegevens
  - Verhoogde gebruikersrechten

  Dit beveiligingsadvies bevat ook de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130 en CVE-2019-11091, de
  zogenaamde MDS-kwetsbaarheden. Voor een uitgebreidere beschrijving
  van deze kwetsbaarheden verwijzen wij naar het
  NCSC-beveiligingsadvies met kenmerk NCSC-2019-0380.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-05/msg00099.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN7CxX+MTEyIH2VcAQpUIAv+LgpethiyhGqY/0/7WQIkWjBk4fkMY9sV
mjk8jyYkrFmXd2xtQzmGXRsp4iupZQxfmvYmHDc7YSUt3zUKeAgreLD4362883Q4
h8K/HyfABhkox1LZK1KGoXrilLs/d8A2Vo32f4r2MPcJSFVerS5lHj2qVg6cYdNR
pX+bgbdpGrd9qFNxnnYaOTEPZ/iN6n7LgILIJdkaCREpkbksk16OeQkIVuFHF45B
CCuuiT4PoGoorP+hBlGfmHAVNB5eErAjM94JfgTCn7TSwEtnGW4ZBiFEznTPEw+P
lk+lHa8hMGP5r2xQSt/awfiBAffamg4bniyx5XxBwhGvXUX63f4mTx5ms3x0hul2
akYgN59T8oW4Pv0djSO46ZRN7NhG+GdREfzZH+mar7cyAKmWpfEfwLyGx5YRRVxr
UycUyQCl7ZiA8zGgPxTiLGH5aTYaqZljQTj5AYp4ak1ILjnHSH2RqqCAWbfDLZJM
ERy/4/wN4b/9xz2M8Sv93drgOrwCjq8o
=C820
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig