Kwetsbaarheden verholpen in curl

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in curl
Advisory ID   : NCSC-2019-0417
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5435, CVE-2019-5436
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190611
Toepassing   : GNU cURL
Versie(s)    : 7.62.0 t/m 7.64.1
Platform(s)   : Debian Linux
         Fedora Project Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 versie
  7.61.1. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Project curl heeft kwetsbaarheden verholpen in curl. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken. De kwaadwillende moet hiertoe het
  slachtoffer verleiden naar een TFTP-server te verbinden die onder
  controle van de kwaadwillende staat. Door het versturen van
  bijzonder grote controleberichten van de server zal curl crashen.

Mogelijke oplossingen
  Project curl heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina's:

  CVE-2019-5435:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-5435.html

  CVE-2019-5436:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-5436.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheid met kenmerk: CVE-2019-5436 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/05/msg00036.html

  -= Fedora =-
  De ontwikkelaars van Fedora hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-5436 en CVE-2019-5435 te
  verhelpen in Fedora 29 versie 7.61.1. U kunt de update installeren
  met het "dnf" update programma. Gebruik hiervoor het commando su -c
  'dnf upgrade --advisory FEDORA-2019-697de0501f'.

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-5436 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 15.0, 15.1 en 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van
  YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0 en 15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-06/msg00026.html

  Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-06/msg00015.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-5436 te verhelpen in SUSE 12 en SUSE 15. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  SUSE 12
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-May
   /005506.html

  SUSE 15
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20191357-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXP9woX+MTEyIH2VcAQqd/gv9EyNq782ZoBDDs+eZi/yAWMNdY5ccquIP
9OVO5rLEUYV+LLN5f5YhTjH7yuqOxq5UoBH7/URlUC62V43XweQdEi8VTt4PBoxm
PIEapZu95dms3jG3CXelsO3z/aqYucoNpT8X/1Txm6B3ZflDlboKgfACQ1A5P4p3
/NbK3baOQTMVMs5RfKm9jINPoiDXYkjjZZaPzFq069b9K8A95kuJikH1zNmTyh9e
J6sVRGZX83JKEN2Zbr+RNUa9iW63+pxYztWyCrMpo8vs03sJw/DNbnp3TU9vV2P9
AAP493h83pjOcrMT/dcCye2wdwn8Mo6jk9TkgkQT2sBdpPhNEWtTODYpFsXmlGKe
Jiip7HbLpWX2GjzSLOItRxwSLgEWbuzMhgMBavUWJbsiUHP76v1CEHhgCR9HxH4x
JO+n3FJkKndQBMB5W60aPOf8YkwAaFGtdBZYjh9c8GHqVZjwwQU8hA1MXXVvmtQ9
agGxNkfFDep9LYVgzdCiqYU8O3k2gYbD
=jdxY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig