Kwetsbaarheden verholpen in Android

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Android
Advisory ID   : NCSC-2019-0434
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-9526, CVE-2018-13896, CVE-2018-13924,
         CVE-2018-13927, CVE-2019-2090, CVE-2019-2091,
         CVE-2019-2092, CVE-2019-2093, CVE-2019-2094,
         CVE-2019-2095, CVE-2019-2096, CVE-2019-2097,
         CVE-2019-2098, CVE-2019-2099, CVE-2019-2101,
         CVE-2019-2102, CVE-2019-2243, CVE-2019-2260,
         CVE-2019-2261, CVE-2019-2269, CVE-2019-2287,
         CVE-2019-2292
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : Blackberry
Versie(s)    :
Platform(s)   : Android

Update
  BlackBerry heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen.

  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Android. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen
  uit te voeren die leiden tot:

  - (Remote) code execution (Administrator/Root rechten);
  - Toegang tot systeemgegevens;
  - Verhoogde gebruikersrechten.

  Enkele kwetsbaarheden worden door Google aangeduid als zijnde
  'critical'. Alsmede heeft Android updates van Qualcomm inbegrepen in
  haar update van 2019-06-05.

Mogelijke oplossingen
  -= Google =-
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Android. Voor meer informatie, zie:

  https://source.android.com/security/bulletin/2019-06-01

  -= BlackBerry =-
  BlackBerry heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  http://support.blackberry.com/kb
   /articleDetail?language=en_US&articleNumber=000057251


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEJ+n+MTEyIH2VcAQpXzAv/QSSblVVYj59qOHW9GmZxVoh985JNwTIJ
knzQY8djnSBkfUDCsp6xjAKqsDTy/VEjtmHiAxaBb765KPTYJfFnMrkSGK++bynV
OinLHJvRQiNSraWlvs3GWEXxRqT8ew8+3Wiw7DT5cqzyUTosWgxj29AzcJEgcp1c
97ur8EK1b0vG7YyfnDnT+4zNAdP75nPUKJZvVqU8o3gO2aicwb5EM8iNJUPVsV3k
iT1E1ZrPV/3n8O6T+qy+3wjHVwAn7evSxbI0inA1WxB6Cdq8YJUuAaI6pNW3RrJY
iC1lhbtPGPkk2udoTjVMjoUmGW/QmLe4dRAUL2qOcw1ARlKMExgXq8oXyaJX1gQE
vU3hZCq40Jxp3Sjm4w3qHMNJBD2DEVXBOswyhe4ijUSlNfnG/+cIwkbGoS8NRjC5
DvAlTdXPM6XjY0n4RdoN0Kn5mfNcygF3nCK2WmlATedmO9k+q2yZv9b4R14B1RLM
V1hKBqg2IQkxr+cWKxjkCxYtRL7UnQNn
=oYV2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig