Kwetsbaarheid verholpen in Exim

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Exim
Advisory ID   : NCSC-2019-0439
Versie     : 1.04
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-10149
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190610
Toepassing   : Exim
Versie(s)    : 4.87 - 4.91
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         Ubuntu

Update
  Er is actief misbruik van de kwetsbaarheid waargenomen om
  willekeurige code op afstand uit te voeren met root-rechten. De
  inschaling van dit beveiligingsadvies verandert van medium/medium
  naar high/high door het actief misbruik en voor het uitvoeren van
  willekeurige code met root-rechten.

  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Exim om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en OpenSUSE Leap
  15.1.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Exim hebben een kwetsbaarheid verholpen. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder root-rechten. Er bestaat een
  exploit die op afstand gebruikt kan worden voor deze kwetsbaarheid
  en er is actief misbruik waargenomen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben patches uitgebracht voor de Exim-versies
  4.87 tot en met 4.91 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer
  informatie, zie:

  https://exim.org/static/doc/security/CVE-2019-10149.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft een update van exim4 beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4456

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en OpenSUSE Leap
  15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates
  handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-06
   /msg00020.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4010-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXP5RwH+MTEyIH2VcAQoABgwAhGR3nk9WXjhwYWyIsFtJNlItKV81mIGb
10INaWoZDV+U/C5j25LWh/3DbcoEG55w1BtAdFZaRk5PlBhswFl8iRcMsOJfURLz
6+/yl6aNy43jkEc5UGS7Mzt1EQ/gzCMvyX8XWIFmo3PmKT8lTGztbWMoKeEm6o16
/t0ep3tDinLzuYsJWDXLB9N2xCV1mGo4Q7AiTWMK2e+eshAFCpLfnbVc6XWCekzP
HvVedpcFSOlNVlzSvA7mkUDOgRPYnhDMkmhYO4aMbl1nvtiaPCb8kCihhbJzqWsJ
00Xy025tIwYCebgVdNWx6eKATjjyNPtl0+j1OPjes/5PUbg1VtoOgFRtHlB2vlmb
nPL9DHvGKyz10Gd1FnadLvYiwx73TDUPeYWGWk/p36Q9vMZMuyBvW51jRmdMJyP9
ltC2QCJ5mXtSa8LT8P45aIssiOPDYGQU7QTUjJH45hu/tyxRKX4utggVh0yZPHzl
VkoATtoiWl04UN/1hP72FqaeFJgYJMl4
=RX3q
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig