Kwetsbaarheden verholpen in WinCC

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WinCC
Advisory ID   : NCSC-2019-0457
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6568, CVE-2019-6575
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190611
Toepassing   : Siemens Simatic WinCC-OA
         Siemens WinCC
Versie(s)    : < V3.15-P018
Platform(s)   :

Beschrijving
  Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in WinCC. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  een Denial-of-Service (DoS) uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Siemens adviseert om naar versie V3.15-P018 te updaten. Tevens
  adviseren zij enkele mitigerende maatregelen. Meer informatie vindt
  u op de volgende pagina's:

  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-307392.pdf
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-480230.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXP+5RH+MTEyIH2VcAQqH4Av+LqPz6rJZpTkn7P2o+KE619DV9jcIiJA3
ifzW0b3PomBGt01t7A6Elqu0024O2SB7fIGJnVg2AgS7UoJ4fmSvLOUtHmCq6CmL
xknJAQAICI64S4FcctTN/5aLYon5/3ArpmLCSENIYcjNXk4p84Nm6TRDVrocPiMg
RlfN2K1UoT2Yc/8ocngheWscc7QHiwQKePYuJsEGxySwMgBs6Yvp/o6krsM+B8aE
mThIA/AvvQJze7SOpigw3osat8EheFqCa4lCXEr6klurOcZ6itqhp5ooQOVU3t11
i92DVpctAsn6rdJUyTWRj0iSxkVOv9VJnVO22QvPhPOnErc2MQL26V55FHoXUyq6
kIInY4TtzhK3cUDT8LQlsXF/lBb17VaUfxD51HlWvCntfE8rM9eKcab8RKX42aEq
Jqe1hB9HTW7RMTYL02DBTFsTFLvI4fyq8E49M+huYCGKkkB/fLPMIxpGt4H2JPJe
VytXlfAqHfXhUYIm3rJHi2Rx2z3FAYd5
=89Ha
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig