Kwetsbaarheid verholpen in glib

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in glib
Advisory ID   : NCSC-2019-0458
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12450
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190611
Toepassing   : Glib
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu Linux

Beschrijving
  Er is voor Glib een kwetsbaarheid verholpen in Ubuntu. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  - Denial-of-Service (DoS);
  - Manipulatie van gegevens;
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel;
  - Toegang tot gevoelige gegevens;
  - Toegang tot systeemgegevens.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4014-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXP+5LH+MTEyIH2VcAQr4+wv/ZZE1H5w85Im2BOSjm0BVJE9eUnMYP/Rz
mm2xdaNU/R4sTcE8TCXyeNc1Gqm4MOnrOR6KK/szqdg0OyEUqMfsD3K+RDdW0KoS
tgpj5qEaBtKEQ34vNBJXE4/ZcK1N17L+Ct7EC3TOe6fUthSS8SLvqcP48FZjd2c4
9Ishuw6Xcc5pGU4rX0RK6BkRVz1h7SZLyI5iUIpA5WgF0AlQ6/zhEC+En0v47eyB
d1OHjpgN85WGRKMYq6hbleIMO3gtgtjpg6dZvsFLG+sv6fyAZJsWbXIYxxTMToax
yejUPfhH+10/xwdCN6Uzy7qdM+KZaEaFBAMWkfJ5BTrKdebrjYFaWlNosXa9+xKy
dZvRd7X08OerjM03YEi6IT7mc7YqmeTTHU587RVvFMbZPCrj7tq6jvss3qjOrdwE
d+c5lwa2ZqJUCBjdA4aphvZZgyvTP/VZ6hyyUlj3/8GEDTZ0J5sTAmoWiX13mlsw
fNB8t5g3pelY8WT/bgpiqm5jkMq8YFIM
=cpPD
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig