Kwetsbaarheden verholpen in Linux kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0459
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-5740, CVE-2018-5743, CVE-2018-5745,
         CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2019-2279, CVE-2019-3846, CVE-2019-3900,
         CVE-2019-6465, CVE-2019-11091, CVE-2019-11884,
         CVE-2019-12378, CVE-2019-12379, CVE-2019-12380,
         CVE-2019-12381, CVE-2019-12382, CVE-2019-12454,
         CVE-2019-12455
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190611
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora Project Fedora
         Oracle Enterprise Linux

Beschrijving
  Fedora Project heeft kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel van
  Fedora 30. Oracle heeft dezelfde kwetsbaarheden verholpen in de
  Linux kernel van Oracle Linux 6 en 7. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende mogelijk in staat om aanvallen uit te voeren die
  leiden tot:

  - Denial-of-Service (DoS);
  - Manipulatie van gegevens;
  - (Remote) code execution (Gebruikersrechten);
  - Toegang tot gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  kernel:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /5ZSWDPWJXQNRTXCCO65OHBHLTKZQDHLD/

  kernel-headers:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /J36BIJTKEPUOZKJNHQBUZA47RQONUKOI/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4672.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4675.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXP+5IX+MTEyIH2VcAQog0gv+J36RbEzj12RZ2MDsfGqCAXToAwExPpZb
jkEa03pBQ/327J8+x+x4Re28l8ByRbEiGx70pIhB9ZbhnrhbgSCJpLTC/gUXwNFH
QBoOCQjO9qFxgngdt6jN83aUDcCyxC3LY8JsmE2ZwRBUs2xF/Vsd0izlZBrpShAp
BFuTZE2GnE9PreZ4VhUl5oZjhCXBF+WRDvzLjvTo4NDD6nSiiOKONv1Tt2JeYaLQ
ssuzKW6ItPPvh2TmpezkOgdGh9Dmx2yZevWZ7tKxo2DqUHYPUNhiGLK+KdPltVZc
V/ioGHXrYjOv1301YR9gzGKEGuHYWk7IFMq/8MgvOaWmPd1hqr9dyx8F7OCnCz4q
/7nmt4NWddeDR0dAhJo/80YCUm+4muV0euNhucKg7Ud/LQlwYrqxiwuYibMMDQ0l
9E9pve/BydRhr9uVkLjeoit/ugSmS4/OamuBGHBRCz6r2riUiHS2bWh2O94p3la5
P3hPEEUzMPZ1vELq3KMNXRUP2bbuMkcV
=T9qY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig