Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss Enterprise
         Application Platform
Advisory ID   : NCSC-2019-0460
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3872, CVE-2019-3873, CVE-2019-3888
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190611
Toepassing   : Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform
Versie(s)    : < 7.2.2
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Red Hat heeft kwetsbaarheden verholpen in JBoss Enterprise
  Application Platform. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën
  schade:

  - Cross-Site Request Forgery (XSRF);
  - Cross-Site Scripting (XSS);
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel;
  - Toegang tot gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Red Hat 8. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1421

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXP+5Fn+MTEyIH2VcAQpJ2gv+N46TVgY4AtOcdH5y4HQx18NjuU+y/+oh
YiJxLhSq5qnXR9E6w4iBWXMFixf/6/LdgnXmbo8JzvJkkGqBSJOMNWBOV+wm/rte
TV15NKnGK3zsA0x/mPz1OlBivVeEHF50wH0CRSgcEZK70LVkxe91xNBAuq8Wk5RO
Op1TY3bGd8TqejqymiCuVeRjFbcyWlS6/6r3wSfr13Jn5mWwEVjlyKFqUzY0n12c
gyjpun3lOwFzau3grdRQvdMSY2BdPcVsjNLw10y3a3kP1ciH7z4mNdiWjJH3bjoR
+0BKvCXUEUKVH5bFsYdJea0KWnK49cvlr4RJNdLTK28KNPmg110a3tuaDOT1UCuM
aUoXc2sJl/avC1gZtlotykyP5r22DXR4MrO5FawItSipuISIVhuCVivBvABYXY3E
oizteFGRSylT1R4SNAOcE9vOWS3bFegaSCuUPiCBH+cOwSidnrTz4w/PQqf+JDhz
DUx2rB2TZkQkHutC43gq6Pzl+Ve8lCPF
=Xmks
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig