Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2019-0463
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0620, CVE-2019-0709, CVE-2019-0710,
         CVE-2019-0711, CVE-2019-0713, CVE-2019-0722,
         CVE-2019-0888, CVE-2019-0904, CVE-2019-0905,
         CVE-2019-0906, CVE-2019-0907, CVE-2019-0908,
         CVE-2019-0909, CVE-2019-0941, CVE-2019-0943,
         CVE-2019-0948, CVE-2019-0959, CVE-2019-0960,
         CVE-2019-0968, CVE-2019-0972, CVE-2019-0973,
         CVE-2019-0974, CVE-2019-0977, CVE-2019-0983,
         CVE-2019-0984, CVE-2019-0985, CVE-2019-0986,
         CVE-2019-0998, CVE-2019-1007, CVE-2019-1009,
         CVE-2019-1010, CVE-2019-1011, CVE-2019-1012,
         CVE-2019-1013, CVE-2019-1014, CVE-2019-1015,
         CVE-2019-1016, CVE-2019-1017, CVE-2019-1018,
         CVE-2019-1019, CVE-2019-1021, CVE-2019-1022,
         CVE-2019-1025, CVE-2019-1026, CVE-2019-1027,
         CVE-2019-1028, CVE-2019-1039, CVE-2019-1040,
         CVE-2019-1041, CVE-2019-1043, CVE-2019-1044,
         CVE-2019-1045, CVE-2019-1046, CVE-2019-1047,
         CVE-2019-1048, CVE-2019-1049, CVE-2019-1050,
         CVE-2019-1053, CVE-2019-1064, CVE-2019-1065,
         CVE-2019-1069
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden in de basiscomponenten van
  Microsoft Windows verholpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, om verhoogde
  rechten te verkrijgen, om beveiligingsmaatregelen te omzeilen of om
  gevoelige gegevens te bemachtigen.

  Windows Kernel:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1014 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1017 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1039 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1041 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1044 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-1065 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Shell:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0986 | 6,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1053 | 6,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Installer:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0973 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Media:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1007 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1021 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1022 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1026 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1027 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1028 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows IIS:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0941 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft JET Database Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0904 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0905 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0906 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0907 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0908 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0909 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0974 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTLM:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1019 | 8,50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Authentication Methods:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1040 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Kerberos:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0972 | 6,50 | Denial-of-Service          |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Hyper-V:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0620 | 7,60 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0888 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0943 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0948 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0959 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0984 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0709 | 7,60 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0710 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0711 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0713 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0722 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0983 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0998 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1025 | 6,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1043 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1045 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1064 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1069 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1009 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1010 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1011 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1012 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1013 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1015 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1016 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1018 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1046 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1047 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1048 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1049 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1050 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0960 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0968 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0977 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0985 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQC6yX+MTEyIH2VcAQoJJQwAkPFvFguEc8kyrFSQ5QejAp7CR2jHCJDY
Zd0xdStlFpVFE6aa0H1CL2x5Lb7dpetOBVAGrzZwagubRcQuyf87u9WhH+OgfdT8
XQNjC//kOJT35Jayettwjb2+f55QqVgMV70v7xvolD8rYzw6g5C+I1kDkUHiaC1k
VImuppcdxwHGaha/4FV1jWH9zSU3mzXmi41QIT9+ZmxYm9YVyqdZkE3Nt33wmDcw
NJbjG4wNbbKUp1gxmmtE+LKX3iv61mTTk4vtXOEhkXuwfUg2GVe+Cc+A+KqmxRDq
0BeeJ7kquVcYYRsFHS5Bvoe8tEZninpWJmARqJ7A1e98wnJr6b2x4h4dJiJhYPHd
TQVPdsy97QcjYMxvUJ0Icxaz1u/31FZcPaVtI5hexykLuzjn/UkxS6XZacEmkBW4
bT+5GHV+zQaReOBrW2V/j35R/7NGRDGtN4dD1kQFuPS85mGOtZ/i87ybbMSZnb5c
+KeiilWKJqYhih03O3H++zKPJa9J7Aoj
=X0EZ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig