Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
Advisory ID   : NCSC-2019-0464
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0989, CVE-2019-0990, CVE-2019-0991,
         CVE-2019-0993, CVE-2019-0996, CVE-2019-1003,
         CVE-2019-1023, CVE-2019-1024, CVE-2019-1051,
         CVE-2019-1052
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : Microsoft Azure
         Team Foundation Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Microsoft
  Developer Tools. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen,
  verhoogde rechten te verschaffen of om willekeurige code uit te
  voeren onder de rechten van een gebruiker. Voor een aantal
  kwetsbaarheden dient de kwaadwillende een gebruiker te verleiden om
  op een malafide link te klikken of om een gecompromitteerde website
  te bezoeken.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQC62H+MTEyIH2VcAQrengwAlI6prv00PgumstrOhihFuf42C8tyDux8
OGcsWqt/rq4JaWgKXXLWpS8o0Ota1zRlUZnEiRyXEg+eENdOIEJWdZyifDd+SsKU
Rk8q/7yR807zI77ifQtt+PueiDjg+q29k5XNwK1SBGn4TGjkkOr/ReycndXt0cQo
0JDoFUN2e1IV4CrE1w1ahKepD106gSwyfrk39QdWsN672f6KAwOALqWXf7O62f8v
ZH/QSgRBCHNQfrBzFo0UYcHqhauRXyhWcrLEEv/NSovc3/6UYXStITOyA0W+qWts
hK5WLSAOF+pVjTGz6rAXwPMbEKrHbyFgWoFGoxkr5xUg0BA6H1jc0XpONxbVNkkS
D0c5YgFxKOKZ3bdtfw4j4tAIj/TiESwZPZT6ciF1Q1iTT9IotPw5qpRDV2f2Hbfr
QqVOqNj6862KP9UOiyhA8mmKlDXKL1rofMIuQWOGgQZe2uv4tBwMXhyCXhE0tE7+
RTsogdlzVu2hJ0i4cI70c6gHRr66uDBB
=Mnza
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig