Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2019-0465
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0920, CVE-2019-0988, CVE-2019-0989,
         CVE-2019-0990, CVE-2019-0991, CVE-2019-0992,
         CVE-2019-0993, CVE-2019-1002, CVE-2019-1003,
         CVE-2019-1005, CVE-2019-1023, CVE-2019-1024,
         CVE-2019-1038, CVE-2019-1051, CVE-2019-1052,
         CVE-2019-1054, CVE-2019-1055, CVE-2019-1080,
         CVE-2019-1081
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : Microsoft Internet Explorer
         Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Microsoft
  browsers en de Microsoft Scripting Engine. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om toegang tot
  gevoelige gegevens te verkrijgen, een beveiligsmaatregel te omzeilen
  of om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een
  gebruiker. Een kwaadwillende dient een gebruiker te verleiden om op
  een malafide link te klikken of om een gecompromitteerde website te
  bezoeken.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQC65n+MTEyIH2VcAQoC+wwAjlNHnt39HRjY4JMr4ZFpsMbIi7Uts+iE
OFhWruLVsAl+l7fk78AHAGoXQ9g/tt5TQRznpfXpSyvWmJKNB/CNIy2iE1/0eXAL
+XDcUSW/GuOt8LxeyVRxIjDdXtdWCHTawi+e4IjmxiRo1rkVCKD6vH1+ZcSKM3mv
fBuUIlT2HdV8wjqYpypIACuumT2nw0hsc9yAQ9cs3xBqYKQqMnUher9N6FuAfqR0
072peb6+MAbQcBG0jN83OVFZBT2pkDNEQKujdkqDjAq/Fndw/AiOe2AiXPgGUq6S
Rk/3dQwDGmUZ22bYxj/gewV1H4XGjofiLfHFRmXcjJx/nI2CfaO1DxIgSNdmeCJ2
MygVHR4Mtu0uz7NOwGe7UpwDW64QaaS4+qRU9pkMwWhr2UVU9wlUeSH6HcbKnUIA
twQ2wMR5fCcXPUVuBehrS6ahCYu9zXooXz3T7CySqtiiW1DgT7bMsn1uCm2F9/ot
S7JO97I0uPHNmJGQmIX0BHzr1JQNo9nr
=IZ/G
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig