Kwetsbaarheden verholpen in VLC

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VLC
Advisory ID   : NCSC-2019-0469
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : VLC Media Player
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian Linux

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in VLC media player.
  Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om een
  denial-of-service te veroorzaken of om willekeurige code uit te
  voeren met de rechten van de VLC media player.

  De kwaadwillende moet wel de gebruiker overtuigen om een malafide
  bestand of stream vanuit VLC te openen.

  Er zijn nog geen CVE-ID's toegekend aan deze kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van vlc beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Er zijn nog geen
  updates beschikbaar voor Debian 8.0 (Jessie). U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DSA-4459-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQDJOn+MTEyIH2VcAQo11Qv+OlEz77HZbZHInZYMnQ5oABwMIXVKkkXp
tUY2PEIoSZzZuyfmYyzR1zWybcGqGuV3JWorG7kzZqO/hWM4X1imD28pSjngefQO
6VMkhIv8LMjRsRURtmBL+XqT6N1nWWcwlMPfgNt8SxmWjv7EfpC5DUuCp6jTlmwI
ubHUhZ0dgPyBvxFGRnn/ERJZKkG8zrEXsewXpdGxB9/iJKb7NVJOCM2M6Q4XjRZf
VIrbLOg5aELkQGaQbIF1eeLbjfxpv/o3C/dsFBlg2L9w+0djBEEk2WtsD2DDHESO
ZD4Qxs7WK8PE2Mr7b91BJFbuoVvCeX1zvNBoSRMKlf4kGg/GEAiWHWKXM4wSu0E/
PAPQAFI03u5/avBb/sBKixREaIfsevLO3t9rbERiUMrj66reSKO6dIAQyx1tztjx
E6QvKteCsbS2vZYnXtpfpJpGvfG6KlT96bV68ZtOSBhjAE1ddvc0cyFfKICu6zJ6
T+153xCbIQrbWOlBoyyCYpohBbywzg5/
=X+Kq
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig