Kwetsbaarheden verholpen in MediaWiki

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in MediaWiki
Advisory ID   : NCSC-2019-0470
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-11358, CVE-2019-12466, CVE-2019-12467,
         CVE-2019-12468, CVE-2019-12469, CVE-2019-12470,
         CVE-2019-12471, CVE-2019-12472, CVE-2019-12473,
         CVE-2019-12474
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : MediaWiki MediaWiki
Versie(s)    : < 1.27.6
         < 1.30.2
         < 1.31.2
         < 1.32.2
Platform(s)   : Debian Linux

Beschrijving
  De ontwikkelaars van MediaWiki hebben kwetsbaarheden verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat om
  aanvallen uit te voeren die leiden tot:

  - Cross-Site Scripting (XSS);
  - Denial-of-Service (DoS);
  - Omzeilen van authenticatie;
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van MediaWiki hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://lists.wikimedia.org/pipermail/mediawiki-announce/2019-June
   /000230.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van mediawiki beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4460

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEJ8H+MTEyIH2VcAQojYwv+M2Nkgy50O94L3kzO2uFN2WcZIWBixxsC
W/t9uCAgRPv6iuNIE/Tn86R6IrFGNEJ0aqRsc8j8uifVyJKFmM7LZv30YvonCQFA
LCFsIRXagfNwc+pCNIJvVB59ueIrQMu0y+Mi4BVT+o6yr3Y42iIpM0ylroJoNOpa
sPM9c3CpwJZuDgeslEz+bijyOYdLFgqKe9G8kz75JUEhUOcVt8EBnSaTC7GVfQY9
+pH98JeQzL3k1ao1ADsld2hmu9weuWgC7izMiIU41EOsofW7UTLThrJdZK87zWsl
y4qpHJRLaHTdd8VWtX9IZtjAZUmuVuat2+H72N2UGqrtiItw0QZZI6h9U0bX4V0M
FMQrC81i4M+9Oyh4fiqt5lqSZNargBEiVZgnp9er2hgy8TvexZfWRXc8UWPV9F4G
ELglkep2vzdME57BVX7dGtHdopZnyoxnoEc96zB9GDotcPQyIMhaT/Atu9yrFg9P
DwLfwZHDrQHP5Xvjh60fI1FmhIgEO8/z
=EovD
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig