Kwetsbaarheid verholpen in vim

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in vim
Advisory ID   : NCSC-2019-0471
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12735
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : vim
Versie(s)    : < patch 8.1.1365
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in tekstverwerker vim. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om code uit te voeren
  door middel van een malaifde .txt-bestand. De aanvaller moet de
  gebruiker ertoe bewegen dit bestand te openen.

  De kwetsbaarheid doet zich voor wanneer de optie 'modline' aan
  staat. Standaard staat deze optie in Linux distributies mogelijk uit
  en valt deze optie mogelijk niet te gebruiken onder root/admin
  rechten.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van vim hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in vim patch 8.1.1365. Voor meer
  informatie, zie:

  https://github.com/vim/vim/commit/5357552

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 12:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-June
   /005543.html

  SUSE 15:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-June
   /005545.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4016-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEJ3n+MTEyIH2VcAQpcMQv/SKyNzYMuxQa2VBnOUznLz/cj5EoGl+IT
ryaIIXjVkudcjDu60Hpd87A8PAaF1OSdgHU4Pp/uIBPQY/xr0pYHPFq7lP7Ty/t3
SBMI/ESJptKpibV85STQDluvXSlot3vFjzQh0HaBQs2eW10st1L1wp5+z0F9E2zP
qY/IbkpU0EHZhz6TuNXi9bFPeGACekW/coaSkhw4BVQ058rdHcr8qn8lVVoQLqtu
tdxa9TL5PQV2292qumH5qlbbbKqfu03WSRTxEebhmNFJ11XKblE3NqU7HQofQu6z
Z1TTs1T+LyUZ2PlpHdfsXpoMzXuOGOhfFAGEc319JFyjcLlYH08ngjQeZO5tjphg
vMYDDe1vPjqSiCvAuiyE9f4oyfZAlFVQ+4k3YLQonLsuvsjPJZB22vVVwL6s/wGr
d4TE27y8HfwA4OHGYOmH1mdEmlxSCy3CF0zok0Ihw/t8UJx4KntrBUJFo3MhjLLU
xTU43o4K9W2VEUSOr7oOrI51E47LaQaX
=JozB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig