Kwetsbaarheden verholpen in AirPort-basisstations

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in AirPort-basisstations
Advisory ID   : NCSC-2019-0472
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6918, CVE-2019-7291, CVE-2019-8572,
         CVE-2019-8575, CVE-2019-8578, CVE-2019-8580,
         CVE-2019-8581, CVE-2019-8588
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : Apple AirPort
Versie(s)    : < 7.9.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Apple heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in
  AirPort-basisstations. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, toegang
  tot systeeminformatie te krijgen, toegang tot het geheugen te
  krijgen of om op afstand willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  AirPort-basisstations. Voor meer informatie, zie:

  https://support.apple.com/nl-nl/HT210090

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEJyH+MTEyIH2VcAQrV0Av/Qr5JoYqwO9eObogYx2CQOnyyFbi4+SQq
jH6KxKlc8mTXfCNHBgLQwu1iNrmzaz1hCVWKHJE2TvL2c4xr7j/x1q8HILSlbL30
wnwSQfbJ8YEteNDU67i5kL8u6Wff3Ro6LZGmY6oUYCkZdvbEcwC5KH7ExhFXbJnh
5qR3S0LRTQn4yIYRnXgmtrq71HuslnwuOXMlYpewRiAGKf8tiCbN3dwrSwBofYXt
ZsRUrY/eixd9t3H1/LH8BOYho2hxynP7TCdQ7xXAH6TB+q/ATrnoINTbumo3rvD4
eDwfSxfYbijxZSC4k/ReD52NSMuTqfSOY1JB0IcWRxk39JdV9SJyaUrH7XNwlgF8
yN0N53hQKun78urujUDN3vwVdhpEBTL6hFbGik29oD9xybLowtK+TTjO4dZP0H+Q
7c3jUIBV6tIPJHLcpDDUDHGiUcyMABw7mYc5mSz/rdDmQTsYtUH8OH0hm6Ndduy0
HmmyulpTUAAaHedtiVB9GIWL4lbE635u
=lSjh
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig