Kwetsbaarheid in IBM MQ verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in IBM MQ verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0473
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4239
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : IBM MQ Advanced Cloud Pak (IBM Cloud Private)
         IBM MQ Advanced Cloud Pak (IBM Cloud Private on
         RedHat OpenShift)
Versie(s)    : < v3.0.2
         < v2.3.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in MQ Advanced Cloud Pak. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om via log files
  plain text wachtwoorden te achterhalen.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates en patches beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10886591

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEJo3+MTEyIH2VcAQqT5wv/XKoDLv7bYeujJtkgf0OKS8dcNk3kW6mJ
Jg49W38Tcn+6hlwrBtrpgaZU6OMHzm6enqy4o85ZnCjNOUGyDd3lIgkKW/VE8tZv
KLpRtIPHQChj86pR3jwIyZZyTwrwXTx5sGut3GlbT7jY+pINe36yTcqpMgS6Bhuj
kdI5e2nuCitoUc8g/XEmu5RD5O99q4BkPziGk5r33UxoDXpfNvzSHa+p+OiswXvk
QPoKwfm5ThyERHwrcFmc+JOreRi53wlTIA8i5oejUcRvKreZtMQbemJ5nD/LQ3ke
c3jYihuGC0fr8n/LDbZuK/LDUmgTD3y4Y0z6mQ5D7aYzjxlDZeAn676tkyvzUqaJ
pmFJ34/PGUhLD381VII9YC8yfAUYbfmyULL77DQpwV+9fYPIsWxQB0bgLHEgiJqL
8yEX+8fczGXqfG9YpPHayqRX8LgxRe/ILyaw9g5/tbWpUsPLKftV2kkRUXZ8Nabj
PGmn23V100I7D5t4d0Ux5bQKx4JXga/6
=zytt
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig