Kwetsbaarheden verholpen in Adobe producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0474
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7838, CVE-2019-7839, CVE-2019-7840,
         CVE-2019-7845
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : Adobe ColdFusion
         Adobe Flash Player
Versie(s)    : < ColdFusion 2018 update 3
         < ColdFusion 2016 update 10
         < ColdFusion 11 update 18
         < Adobe Flash Player 32.0.0.207
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Flash Player en
  ColdFusion. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van het programma,
  om mogelijk gevoelige gegevens te bemachtigen of om
  beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Er zijn geen verdere details
  over de kwetsbaarheden bekend gemaakt.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht voor Adobe Flash Player en
  ColdFusion. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van
  Adobe:

  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player
   /apsb19-30.html

  https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb19-27.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEOmn+MTEyIH2VcAQoQ4Av/YfSXeBtp8B9hQLxYpqAKAWUzVvKpgBkn
6WtaCQHxqHH1Rh6VstStjQidcv7Wn6pwj2RMVefNiGksML1puZFCZs2i7dh4F1g9
arJHVSqCfNBA7rHvAqk3AACkFJA7jDtOdeDuIe7gxAgk6ek2YjfXaeSszlyYPy4O
wK3ecQD3sctepn0urfqGY/NanzmTVrLiPvyury1QtFD90dlqpYV6gihKfkiOQz3S
ydkp1HarLHx5QTzoew1zk9kNdfIZ2k6rn+uI15GZUon00BaBjz3Km1Ft0BA4TR+N
YW/NypjqHuTchLncrB8jzQIKM8JG1TtbiztAdOkDPqQrNyrg/V9oskFo8hzcTP3R
NfEF0AyUupwkFd7b+2OiWvQy2vwv+oIICaxwYXIRTshVkCXcG/+bIY9ECPhIHtQo
/2yFYW4h063+mBRP9dyCFGoPWI9AtVF1FVhRgmOff27dUk0jCRTC4ri/OdxbFXvs
BHG2OnZPypVrTEkic5r4zg4VTrv2Wghw
=J7P9
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig