Incident Response

Het NCSC is permanent bezig met het voorkomen van en reageren op cyberaanvallen. Dit gebeurt door honderden bronnen op het internet te scannen. Daardoor heeft het NCSC steeds inzicht in actuele dreigingen. Met Incident Response geeft het NCSC invulling aan haar missie: het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving.

Door de expertise die het NCSC heeft, kan adequaat ondersteuning geboden worden bij dreigingen of incidenten. Het beperken van schade staat daarbij centraal.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig