Taranis

Het NCSC gebruikt Taranis om informatie te verwerken. Taranis is speciaal ontworpen om het interne NCSC-werkproces te ondersteunen. Met deze applicatie kan informatie worden verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd. Bij het ontwerpen van Taranis is continu gedacht aan herleidbaarheid en transparantie.

De informatie die wordt gebruikt binnen Taranis is gebaseerd op internationaal aanvaarde standaarden. Kwetsbaarheden worden aangeduid met Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). De softwarelijst is gebaseerd op de Common Platform Enumeration (CPE) lijst. Beide lijsten worden actief onderhouden en ontwikkeld door Mitre. De CVE-lijst wordt gesponsord door de National Cybersecurity-afdeling van het Amerikaanse Department of Homeland Security. Taranis biedt functionaliteit om de lijsten en de koppeling tussen de twee actueel te houden.

Taranis.jpg

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig