Nationale anti-DDoS-coalitie

Door de veelheid aan DDoS-aanvallen in de afgelopen jaren heeft de discussie over de (on)mogelijkheden in het tegengaan en bestrijden van DDoS-aanvallen - en ook aanvallen van aanzienlijk grotere volumes - in 2018 vaste vorm gekregen in de anti-DDoS-coalitie. De coalitie is een samenwerkingsverband met als doel om het verschijnsel DDoS vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt te onderzoeken en kennis te delen om aanvallen terug te dringen of te stoppen. Het samenwerkingsverband bestaat uit verschillende organisaties, waaronder overheden, internet providers, internet exchanges, academische instanties, non-profit organisaties en banken. Het NCSC is een van de deelnemers aan de coalitie.

Werkgroepen

De anti-DDoS-coalitie heeft verschillende werkgroepen in het leven geroepen. Elke werkgroep houdt zich bezig met een van de thema rondom DDoS-aanvallen. In elke werkgroep nemen vakspecialisten deel vanuit verschillende organisaties. Bedrijven en organisaties profiteren zo van de bundeling van kennis in de verschillende werkgroepen op het gebied van DDoS-bestrijding.

Werkgroep Juridische Zaken

Deze werkgroep heeft een ondersteunende rol naar de andere werkgroepen en behandelt juridische vraagstukken tijdens het plenaire overleg. Ook het opstellen van juridische documenten en het adviseren rondom mogelijke juridische risico’s behoren tot het takenpakket. De werkgroep fungeert als sparringpartner voor de leden van de coalitie. Het delen van kennis en uitwisselen van informatie staat hoog in het vaandel bij de werkgroep Juridische Zaken.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft als doel informatie vanuit de werkgroepen te delen met de internetgemeenschap via verschillende kanalen, zoals de website no more DDoS en die van de de deelnemende partijen. Tevens stimuleert deze werkgroep de communicatie binnen en tussen de andere werkgroepen. Ook zal deze werkgroep initiatieven nemen om de zichtbaarheid en de communicatie rondom het thema DDoS-aanvallen te verbeteren.

Werkgroep Clearinghouse

De werkgroep Clearinghouse gaat een technisch systeem inrichten dat als doel heeft om specifieke technische karakteristieken van DDoS-aanvallen te meten via zogenaamde ‘DDoS-fingerprints’ deze informatie uit te wisselen tussen deelnemers. Het Clearinghouse richt zich op het verder verbeteren van de DDoS-informatiepositie van coalitieleden en handelt zelf geen DDoS-verkeer af. Het is dan ook een aanvulling op bestaande diensten en organisaties die zich met DDoS-bestrijding bezighouden en geen vervanging daarvoor.

De werkgroep Clearinghouse heeft een aantal doelstellingen, waaronder het opzetten van een werkend prototype van het DDoS Clearinghouse in Nederland op basis van software van de Universiteit Twente (de ‘DDoS-disector’ en de ‘DDoS-DB’). Ook het ontwerpen de benodigde technische infrastructuur en het bijdragen aan het ontwikkelen Clearinghouses in Europa via het EU-project CONCORDIA behoren tot de doelstellingen.

Werkgroep Oefenen

De werkgroep Oefenen heeft als doel om te oefenen met DDoS-aanvallen en de coalitieleden in staat te stellen daarvan te leren. De oefeningen vinden onder meer plaats in samenwerking met het Nationaal Response Netwerk (NRN), een samenwerkingsverband die als doel heeft om collectief beter op incidenten op het gebied van cybersecurity te reageren. In dit verband zullen de verschillende deelnemende partijen hun resources bundelen.

Werkgroep Architectuur en Maatschappij

De werkgroep Architectuur en Maatschappij biedt een structurele oplossing tegen DDoS aanvallen, om zo de continuïteit van het gebruik van het internet te maximaliseren/ verbeteren. De werkgroep is de kennisbank van de meest actuele kennis van en aansluiting op nieuwe ontwikkelingen, standaarden, etc.  Door het onderzoeken hoe de DDoS kwetsbaarheid van het internet beperkt kan worden, door het in de gaten houden van DDoS normontwikkelingen, door het vooruitkijken naar DDoS ontwikkelingen en het nemen van maatregelen waarmee architecturale DDoS kwetsbaarheden in het internet worden voorkomen en door deze onder de aandacht te brengen.
De werkgroep bestaat uit experts met kennis op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, standaarden, normontwikkelingen en afspraken. Deze experts zorgen voor aansluiting met betrokken organisaties. Dit doen zij door het delen van hun kennis binnen de werkgroep.