Forensics

Digitaal forensisch onderzoek is een activiteit binnen het incidentresponsproces en richt zich op het duiden van afwijkende gebeurtenissen op IT-infrastructuur, zoals computersystemen, netwerkcomponenten en mobiele dragers. Het geeft antwoord op vragen: “wat is er gebeurd?”, "wat is de schade?" en "wat moeten we doen?" Deze antwoorden helpen bij het bepalen van de vervolgstappen om herhaling van incidenten te voorkomen of ze eerder te herkennen.

Wat betekent forensisch onderzoek voor mijn organisatie?

Een kwaadwillende kan het gemunt hebben op een organisatie of gebruik maken van de gelegenheid om malafide activiteiten te ontplooien. Denk bijvoorbeeld aan ransomware. Iedere organisatie moet zich daarom voorbereiden om digitaal forensisch onderzoek mogelijk te maken. Dat kan met behulp van een incidentresponsplan en technische middelen. Ook is het voor organisaties van belang om kennis en procedures in het beveiligingsregime te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden als het aankomt op de voorbereiding voor forensisch onderzoek.

Wat doet het NCSC?

Het NCSC heeft diepgaande kennis om doelgroepsorganisaties hulp te bieden bij het uitvoeren van forensische onderzoeken. Het reageren op incidenten is een kerntaak van het NCSC. Onze technische specialisten kunnen helpen bij het oplossen van incidenten en het uitvoeren van forensisch onderzoek.

Ook werken onze analisten en adviseurs aan het weerbaar maken van onze doelgroeporganisaties. We delen onze kennis via whitepapers en factsheets, waar op deze website allerlei vrij te downloaden voorbeelden van te vinden zijn. Via het Nationaal Detectie Netwerk wordt het NCSC automatisch geïnformeerd over ongewenste bewegingen bij onze doelgroeporganisaties.