NCSC Trendlijst 2021

De NCSC Trendlijst helpt organisaties bij het vooruit kijken op het gebied van cybersecurity op basis van trends en verwachtingen. Trends zijn zaken die al spelen en verwachtingen zaken die de komende jaren mogelijk gaan spelen. Afhankelijk van ontwikkelingen kunnen deze verwachtingen verschuiven in tijd en/of relevantie. Daarom zal het NCSC de Trendlijst regelmatig actualiseren.

NCSC Trendlijst 2021

Verwachting van het NCSC op het gebied van cybersecurity

De komende jaren staan er een aantal verwachtingen op het gebied van cybersecurity bij ons op de radar. De verwachtingen zijn ingedeeld in drie categorieën: Dreigingen, Weerbaarheid en ICT-afhankelijkheden. Per verwachting is aangegeven wat de verwachte relevantie en doorbraak-momenten zijn.

Calender

De door het NCSC verwachte impact op de cybersecurity van de doelgroepen van het NCSC (vitale sectoren, Rijksoverheid) en de kans op betrokkenheid van het NCSC hierbij.

  • Laag: kans op impact doelgroepen is laag, betrokkenheid NCSC ook.
  • Gemiddeld: kans op impact doelgroepen is onzeker (50/50), betrokkenheid NCSC ook.
  • Hoog: kans op impact doelgroepen is vrij zeker, betrokkenheid NCSC staat vast.

Het moment waarop het NCSC verwacht dat het bij meerdere, verschillende sectoren in Nederland regelmatig voorkomt.

  • Nu: Er is geen sprake meer van een verwachting, de trend is al doorgebroken.
  • 2022: Verwacht wordt dat de trend doorbreekt in 2022.
  • 2023: Verwacht wordt dat de trend doorbreekt in 2023.
  • 2024 en later: Verwacht wordt dat de trend pas na 2023 doorbreekt.

De verwachtingen zijn ingedeeld in Dreigingen, Weerbaarheid en ICT-afhankelijkheden. Ze zijn meestal niet direct aan elkaar te relateren.