Nederlandse Cybersecurity Agenda

Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe. Dit vraagt om extra inspanningen om de cybersecurity aanpak te versterken en zo de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. In de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) worden de kaders gesteld voor de volgende noodzakelijke stap in cybersecurity.

Doelstelling NCSA

De NCSA valt uiteen in zeven ambities die bijdragen aan de volgende doelstelling: Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.

Zeven ambities

Deze onderstaande zeven ambities zijn uitgewerkt in doelstellingen en maatregelen, die in nauwe publiek-private samenwerking zullen worden uitgevoerd. Hiertoe wordt een cybersecurity alliantie gesloten, met overheidspartijen en bedrijven die zich committeren aan het gezamenlijk versterken van de cybersecurityaanpak in Nederland.