Voortgang Nederlandse Cybersecurity Agenda

Met de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) heeft het kabinet de koers voor de aanpak van cybersecurity in de komende jaren uitgezet. De eerste structureel aanvullende middelen die dit kabinet beschikbaar stelt, zijn inmiddels vrij gekomen, waardoor er over de gehele linie gestart is met de implementatie van maatregelen.

Bovendien heeft het kabinet eind 2018 incidenteel 30 miljoen euro extra vrijgemaakt, waarvan 10 miljoen voor cybersecurity en 20 miljoen voor de aanpak van digitale criminaliteit met speciale aandacht voor cybercrime en ondermijning. De NCSA bevat zeven ambities om Nederland digitaal veilig te houden. Per ambitie wordt op hoofdlijnen de voortgang sinds april 2018 geschetst, samen met de maatregelen die het kabinet de komende periode neemt.