AIVD en MIVD: digitale dreiging tegen Oekraïne onverminderd hoog

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) monitoren sinds het begin van de oorlog in Oekraïne de Russische cyberdreiging. Na ruim 200 dagen zien de diensten dat deze dreiging tegen Oekraïne onverminderd hoog is. In deze fase van het conflict voert digitale spionage en beïnvloeding (zoals desinformatie) de boventoon. Desalniettemin blijft de dreiging van Russische digitale sabotage onverminderd hoog en kunnen eventuele aanvallen ontwrichtend werken.

Oekraïne krijgt hulp van buitenlandse Computer Emergency Response Teams (CERT) en private partijen om deze dreiging tegen te gaan. Zo dragen zij bij aan de versterking van de digitale weerbaarheid van Oekraïense (overheids-)instanties en vitale sectoren, zoals energie- en waterbedrijven.

Het NCSC ziet dat het cyberdreigingsbeeld voor Nederland in relatie tot de oorlog in Oekraïne momenteel stabiel is. Het NCSC is alert op ontwikkelingen die voor een verhoogde cyberdreiging kunnen zorgen en blijft de situatie nauwgezet monitoren en staat in contact met (inter)nationale partners en doelgroepen. Voor meer informatie over de actuele situatie verwijzen wij u door naar de tijdlijn op onze website.