Met welke digitale aanvallen moet u rekening houden?

Op deze pagina vindt u een overzicht van de soort aanvallen waar u minimaal rekening mee moet houden en hoe u uw organisatie kunt voorbereiden.

Ransomware/wiperware

Informatie over hoe om te gaan met ransome- en wiperware vindt u op deze pagina. Neem ook maatregelen om zonder de beschikbaarheid van eventueel geraakte systemen of netwerken door te kunnen werken.

DDoS

Meer over DDoS en hoe te handelen bij een aanval leest u op deze pagina. Neem ook maatregelen om zonder de beschikbaarheid van de verstoorde internetverbinding of de door de DDoS geraakte systemen door te kunnen werken.

(Spear)Phishing

Meer over (Spear)Phishing en hoe hiermee om te gaan leest u op deze pagina.

Desinformatiecampagnes

  1. De verspreiding van desinformatie via gehackte kanalen is een dreiging. Wees alert op mogelijk misbruik van uw publieke communicatiekanalen.
  2. Monitor de activiteiten op uw social media-accounts. Wees alert op verdachte en afwijkende inlogpogingen. Ook bij social media-accounts adviseert het NCSC het gebruik van multifactor-authenticatie.
  3. Zorg dat uw medewerkers gebruikmaken van de door u aangewezen en geaccrediteerde communicatiemiddelen.
  4. Wijs uw medewerkers erop om terughoudend te zijn met het delen van (persoonlijke) informatie op sociale media