Partners van het NCSC

Door samenwerking geeft het NCSC invulling aan haar missie om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederland. Een gezamenlijk doel van het NCSC en haar partners is om in een veilige, open en stabiele informatiesamenleving te leven, wonen en werken.

Vergroot afbeelding De doelgroepen van het NCSC zijn vitale- en rijksoverheid organisaties.
Partners en doelgroepen

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Voor cybersecurity is de NCTV de beleidsopdrachtgever van het NCSC.

Naar de website van de NCTV

Digital Trust Center

Het NCSC werkt nauw samen met het Digital Trust Center (DTC) dat onder verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De doelgroep van het DTC bestaat uit 1,6 miljoen bedrijven, van zzp’er tot grootbedrijf. Dit zijn alle bedrijven in Nederland die niet tot de zogenoemde vitale sectoren behoren, zoals banken, telecom-, energie- en waterbedrijven. Voor bedrijven in de vitale sectoren is het NCSC het eerste aanspreekpunt.

Naar de website van het DTC