Start zelf een samenwerking

Doorontwikkelen van een samenwerking

Start zelf een samenwerking

Wilt u zelf een samenwerking starten? Bijvoorbeeld met andere organisaties in uw regio, met wie u gezamenlijk een inkoopbeleid voor informatiebeveiliging wilt afstemmen? Of maakt u deel uit van een keten van leveranciers, waaraan u verdieping van kennis en afspraken over cybersecurity wilt toevoegen?

ICT-structuren zijn in onze samenleving sterk met elkaar verweven. Samenwerking is daarom cruciaal. En in Nederland zijn we van oudsher sterk in samenwerken. Al bij de oprichting van het eerste hoogheemraadschap in 1255 bonden Nederlandse inwoners de strijd aan met het water. Sindsdien is samenwerking de Nederlandse aanpak geworden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dit geldt ook voor uitdagingen in cybersecurity.

Volg het stappenplan

Uitgangspunt om zelf een samenwerking met collega-organisaties op te zetten is het gezamenlijke belang. Met meer partijen kan een groter kennisgebied worden bestreken. Ook kan door kennisuitwisseling een sector of regio of keten van organisaties in zijn geheel digitaal weerbaarder worden tegen dreigingen.

Wij hebben een aantal publicaties samengesteld, waarmee u direct zelf aan de slag kunt. In deze handreikingen vindt u een stappenplan, dat u door het proces heen loodst om de meest passende samenwerkingsvorm te creƫren. Deze publicaties zijn ook door samenwerking van het NCSC met andere partijen tot stand gekomen.

Regionaal, sectoraal of in de keten

Het NCSC biedt u richtlijnen met tips en ervaringen van organisaties die u zijn voorgegaan. Wij hebben deze voor u in drie handrekingen uitgewerkt.

  • U kunt een regionaal ecosysteem starten met organisaties bij u in de buurt. Vaak is er al contact met andere organisaties in de eigen regio. Zo'n netwerk van relaties bestaat uit allerlei soorten organisaties: private bedrijven, lokale overheden, individuen, processen en slimme apparaten.
  • U kunt een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) starten in uw sector. De uitwisseling over incidenten, dreigingen, kwetsbaarheden, maatregelen en leerpunten maakt van een ISAC een netwerk van waardevolle contacten, die u bij een bedrijfsoverstijgend ICT-incident snel kan vinden. Naast de handreiking vindt u ook een voorbeeld-agenda voor een ISAC-bijeenkomst en een voorbeeld voor lidmaatschap van een ISAC.
  • Uw organisatie maakt deel uit van een keten. Digitale ketenweerbaarheid geldt zowel voor de individuele organisaties in de keten als voor de keten van organisaties in zijn geheel. Daarvoor is samenwerken als ketenorganisaties noodzakelijk.