Start samenwerking in de keten

Organisaties in een keten, bijvoorbeeld leveranciers van hard- en software, dragen ieder voor zich zorg voor de bescherming van de eigen producten en diensten. De onderlinge afhankelijkheid vereist aandacht van alle organisaties in de keten om risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Maatregelen kunnen in samenwerking tot stand komen, bijvoorbeeld door een gezamenlijke roadmap op te stellen of een vertrouwd netwerk op te bouwen.

Digitale weerbaarheid bestaat uit bescherming tegen cyberdreigingen, herstel van incidenten en voortdurende aanpassing aan een veranderend dreigingslandschap. Weerbaarheid in de complete keten is afhankelijk van de betrokken organisaties, zowel op organisatieniveau als op ketenniveau. Samenwerking op basis van vertrouwen tussen de organisaties is daarom noodzakelijk.

In fases naar ketenweerbaarheid

Voor organisaties in een keten is het niet voldoende om alleen zorg te dragen voor de bescherming van de eigen producten of diensten. Iedere schakel in de keten is ook verantwoordelijk voor de keten als geheel. Afstemming van verantwoordelijkheden en inzicht in de risico's en afhankelijkheden bij ieder afzonderlijk lid in de keten leidt tot vergroting van digitale weerbaarheid. Het NCSC presenteert in de handreiking richtlijnen voor het opzetten van ketensamenwerking. Ook vindt u tips en ervaringen van ketens, die zo'n samenwerking hebben opgezet.