Samenwerking in een ISAC

U kunt als organisatie een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) starten of u aansluiten bij een ISAC in uw sector. In deze overlegvorm over cybersecurity wisselt u met organisaties uit dezelfde sector gevoelige en vertrouwelijke informatie uit over incidenten, dreigingen, kwetsbaarheden en maatregelen. Door over ervaringen te praten ontdekt u wat u van elkaar kunt leren.

Binnen een ISAC vindt u ook een netwerk van ICT- en cybersecurityspecialisten. Door samen te werken met andere organisaties, die weer andere kennis en ervaring hebben met digitale aanvallen, kunt u gezamenlijk optrekken bij incidenten die de sector treffen. Ook zullen kosten lager uitvallen door van elkaar te leren en maatregelen te treffen. U hoeft niet langer alleen het wiel uit te vinden.

Start een ISAC in fases

Sinds een aantal jaar speelt het NCSC in vitale sectoren de rol van aangever en organisator van bijeenkomsten in een ISAC. Bijvoorbeeld in de sectoren Telecom, Nucleair, Energie en Keren & Beheren. Onze ervaringen en die van de bij deze ISAC's aangesloten organisaties vindt u terug in de richtlijnen voor het zelf starten van een ISAC.
In de richtlijnen voor een ISAC heeft het NCSC drie fases uitgewerkt. Door dit stappenplan te volgen komt u tot een sectorale samenwerkingsvorm, waarmee u de digitale weerbaarheid van de hele sector vergroot.