Factsheet Veilig beheer van digitale certificaten

Sinds het DigiNotar-incident in 2011 zijn er vele ontwikkelingen geweest rond het versterken van het digitale certificatenstelsel. Er is gewerkt aan strengere richtlijnen vanuit het CA/Browser Forum en standaarden als Certificate Transparency (CT) en Certificate Authority Authorization (CAA) zijn ontwikkeld. Het DigiNotar-incident heeft geleid tot inzichten die beheerders en gebruikers van certificaten helpen om hun stelsel van maatregelen te toetsen en aan te scherpen.

In dit factsheet vindt u maatregelen om de kans op incidenten met certificaten zo klein mogelijk te maken en, in het geval van een incident, de schade zo snel mogelijk te herstellen.