Onderzoek ICS TNO: Succesfactoren voor digitaal veilige Operationele Technologie

ICS-systemen worden steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Welke stappen kan je als organisatie nemen om deze systemen beter te beveiligen? Aan de hand van vijf thema’s heeft TNO verdiepende interviews gehouden met twaalf vitale en niet-vitale organisaties.  Deze interviews hebben geleid tot het verzamelen succesfactoren en basisaspecten voor organisaties om aan de slag te gaan met hun eigen ICS-beveiliging. Hierbij willen TNO en het NCSC de handreikingen graag delen in het rapport Succesfactoren voor digitaal veilige OT.